HELSENORGE

Fra grønn til gul beredskap

Sykehuset Østfold hever beredskapsnivået fra grønn til gul 2. desember klokken 17.00. – Vi øker beredskapsnivået i forbindelse med at sykehuset nå har flere pasienter med påvist eller mistenkt covid-19, samt at mange medarbeidere er i karantene eller annet koronarelatert fravær, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Sykehuset har siden forsommeren hatt tilnærmet ordinær drift i kombinasjon med pandemiberedskap.

- Når vi nå øker beredskapsnivået fra grønn til gul betyr det at vi må sette inn mer ressurser til å håndtere pandemisituasjonen. Det innebærer at planlagte undersøkelser og behandlinger som ikke haster kan bli utsatt, sier Gjessing.

Alle pasienter med timeavtale i sykehuset skal møte til timene sine som avtalt. Hvis det blir behov for å utsette konsultasjoner eller operasjoner vil vi kontakte pasientene på forhånd.

Sykehuset Østfold vil ta imot pasienter i behov av øyeblikkelig hjelp som normalt.

- Akuttfunksjonene i sykehuset er ikke berørt av at vi nå øker beredskapen, sier Gjessing.

Godt forberedt

Sykehuset har planer for å omdisponere personell i forbindelse med pandemien. Det er personell fra poliklinikker og planlagt operasjonsvirksomhet som vil støtte avdelingene som har covid-pasienter innlagt eller har høyt koronarelatert fravær.

- I planene er det lagt opp til en gradvis oppskalering av pandemiberedskapen, og de nærmeste dagene vil vi gjøre de første tiltakene, sier Gjessing.

Onsdag ettermiddag har Sykehuset Østfold 15 pasienter innlagt med påvist covid-19. 152 medarbeidere er i koronarelatert fravær. Det har vært større smitteutbrudd i flere av kommunene i Østfold den siste tiden.