HELSENORGE

Fra kontorer til behandlingsrom

1. mars starter ombygging av kontorer til behandlingsrom i sykehuset på Kalnes. Totalt skal Kalnes få 25 nye behandlingsrom. Målet er at bedre kapasitet vil bidra til å øke aktiviteten betraktelig, og til kortere ventetid for pasientene.

Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold Kalnes

Ombyggingen som starter i administrasjonsfløyen i første etasje på Kalnes, vil gi til sammen ni nye behandlingsrom i arealene som fram til nå har vært brukt som kontorer. Fagområdene geriatri, smerte, trombose og alderspsykiatri vil flytte inn i rommene når de står klare.

- Vi har mange fagområder som har behov for flere rom som kan brukes til utredning og behandling. Spesielt kreftavdelingen trenger flere poliklinikkrom. De har også behov for egne rom som skal brukes til cellegiftbehandling, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologisk avdeling.

Stort behov for mer plass

Sykehuset Østfold har behov for mer plass både til døgnplasser og til poliklinikk hvor planlagt behandling og undersøkelser foregår. For å løse noen av kapasitetsutfordringene ble det startet et stort prosjekt «kapasitetsøkning somatikk på kort sikt (2020-2025)».

Under prosjektet ble det opprettet et delprosjekt «Økt poliklinikk og dagbehandling Moss og Kalnes». Delprosjektet ledes av Anette Siebenherz.

- Vi har intervjuet seksjonsledere og avdelingssjefer for å kartlegge behovet for mer areal til poliklinikk både i sykehuset på Kalnes og i Moss. Prosjektet har hatt en grundig gjennomgang av hver etasje i sykehusbyggene, og kartlagt muligheter for omgjøringer sammen med de ulike fagområdene og eiendomsavdelingen, sier Siebenherz.

25 pluss 9

Planene er nå klare og det vil bli i alt 25 nye behandlingsrom i sykehuset på Kalnes. 
- I tillegg til de ni rommene vi begynner med nå, vil det bli flere behandlingsrom for kreft, gynekologi, nyre, nevrologi, kar/urologi, bryst- og endokrinkirurgi, og infeksjon. Det vil også bli et eget rom for selvdialyse og en dag-/observasjonsenhet, sier hun.

I sykehuset i Moss vil det totalt bli ni nye rom. Ombygging av de ulike arealene vil gi flere rom til undersøkelse og behandling for ortopedisk avdeling, kvinneklinikken, dialyse og hjerte. I tillegg vil det bygges to nye behandlingsrom som skal kunne brukes av flere ulike fagområder.

- Det nye rommet for nyrepoliklinikk er tatt i bruk. Målet er at alle rommene i Moss skal være ferdige i løpet av sommeren. Vi vil starte ombygging i uke 11, sier Siebenherz.

Anette Siebenherz

Prosjektleder Anette Siebenherz