Fra luftfart til helse

Selv om sykehusets nye HR-direktør de siste åtte årene har vært mest opptatt av luftfart, har han også god kjennskap til helsesektoren. - Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og det blir godt å jobbe hjemme i Østfold igjen, sier Thor Øivind Olsen fra Sarpsborg.

Thor Øivind Olsen
Thor Øivind Olsen kommer fra jobben som HR-direktør i Widerøe.

​- Jeg kan ikke tenke meg et mer spennende sted å jobbe, og jeg er kjempestolt over å få være en del av noe så viktig som det et sykehus er. Dette er en virksomhet med et tungt samfunnsansvar, sier han.

Thor Øivind Olsen kommer fra stillingen som HR-direktør i Widerøe. Før det var han personal- og organisasjonssjef, Avinor AS.
- I Avinor jobbet jeg med ambulanseberedskap ved Avinors lufthavner. I den forbindelse samarbeidet jeg både med helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet samt de ulike regionale helseforetakene og lokale sykehus. Dette arbeidet ga meg god kunnskap om samhandling innen helsesektoren.

Bred erfaring

Olsen har mange års erfaring som leder i ulike virksomheter, blant annet fra Borregaard og Jotne Industrier, før han begynte i Avinor. Han har erfaring fra lederroller og topplederroller i komplekse miljøer og sterkt konkurranseutsatt industri, samt erfaring fra offentlig virksomhet i omstilling.

- I samtlige roller har jeg hatt ansvar for HR og HMS, også i de tilfeller hvor jeg har hatt linjelederroller. Dette er områder jeg brenner for, sier han.

Som HR-direktør vil han samarbeide med en rekke ulike fagmiljøer i sykehuset.
- Vi må ha gode resultater for å kunne drive en trygg og god arbeidsplass, og jeg er opptatt av å vite hva linja forventer av oss og hvordan vi best kan støtte de ulike klinikkene i sykehuset. Samarbeidet med tillitsvalget og verneombud er svært viktig. Uten et godt samarbeid med dem, når vi ikke målene vi setter oss, sier han.

Godt førsteinntrykk

Etter bare en uke på den nye arbeidsplassen, har den nye HR-direktøren rukket å bli både imponert og stolt opp til mange ganger.
- Jeg har alltid vært imponert over hvordan kabinansatte i fly møter passasjerene med et smil og med omsorg. Og jeg ser det samme i sykehuset når pasienter og pårørende tas imot. Det å bli møtt av så mange faggrupper og dyktige mennesker som vil deg vel når du er i en sårbar situasjon, det er det som skaper et godt omdømme, sier han.

Han trekker også fram besøket til finansminister Siv Jensen i sykehuset.
- Jeg ble så stolt da jeg hørte hvordan de unge lærlingene og traineen i sykehuset møtte statsråden. Selv etter såpass kort tid i helsevesenet, viste de en enorm stolthet over faget, og de skrøt av hvordan sykehuset legger til rette for å gi god opplæring, sier han.

Spennende arbeidsplass

Olsen er utdannet maskiningeniør og bedriftsøkonom, og har studert industriell administrasjon og markedskommunikasjon. Han har også en master i ledelse fra BI. 

- Jeg gleder meg til å være en del av en virksomhet med så mye kompetanse innen forskning, innovasjon og teknologi. Og ikke minst; all kompetansen som finnes i alle deler av sykehuset som handler om å ivareta pasienter og pårørende som kommer til sykehuset hver eneste dag.

Thor Øivind Olsen og Wenche Lyngholm

Thor Øivind Olsen overtar som HR-direktør etter Wenche Lyngholm. Lyngholm har vært direktør i sykehuset siden 2010, og går nå av med pensjon. Hun vil fortsatt ha en liten stillingsprosent i sykehuset, hvor hun skal arbeide videre med program for utvikling av lederskap i Sykehuset Østfold (PULS).

HR i sykehuset

HR (Human Resources) skal støtte og utvikle organisasjon og ledelse og bidra til at sykehuset når fastsatte mål. HR skal skape felles rammer og verktøy for ledelse på alle plan. 

HR ledes av HR-direktøren og består av HR-avdelingen, bemanningsavdelingen og forhandlingsavdelingen

HR-avdelingen har som hovedoppgave å gi lederstøtte og opplæring innen HR, HMS og IA, endrings- og forbedrings-arbeid, lederutvikling, medarbeiderundersøkelsen, personaladministrative rutiner og systemer og samarbeid med tillitsvalgte. I tillegg administrerer avdelingen bedriftshelsetjenesten og bedriftsjordmor.

Forhandlingsavdelingens hovedoppgaver er forhandlinger (lønnsforhandlinger, overenskomster og avtaler), HR-rapportering og ressursstyring.

Bemanningsavdelingen har som hovedoppgave å skaffe vikarer med rett kompetanse, inneha spisskompetanse på ressursstyring, arbeidstidsplanlegging, lov og avtaleverk og fungere som en støtte og rådgivningsfunksjon mot lederne.
Traineeprogram for sykepleiere og helsefagarbeidere organiseres via bemanningsavdelingen. Gjennom programmet på 2 år skal medarbeidere sikres god oppfølging og opplæring i til sammen tre døgnområder.
Leger i spesialisering del 1 (LIS 1) er ansatt organisatorisk i bemanningsavdelingen under sykehustjenesten.