Full oversikt i melkebanken med nytt dataprogram

Da melkebanken i sykehuset hadde behov for et bedre system for å registrere givere og for sporing av melken de mottar, tok IKT-avdelingen i sykehuset utfordringen på strak arm. – Vi er kjempeimponert over dataprogrammet vi har fått, sier barnepleier Cecilie Ramstad Berg i nyfødtintensiv.

Cecilie Ramstad Berg og Glenn-David Lind
Cecilie Ramstad Berg og Glenn-David Lind i melkebanken på Kalnes.

​Hvordan kan vi få en bedre oversikt over giverne av morsmelk? Er det mulig å få et program som gjør det enkelt å spore hvem som får melken? Kan vi få et varsel når giverne skal ta nye blodprøver?

Spørsmålene var mange, og behovet stort da melkebanken tok kontakt med IKT-avdelingen.
- Vi har hatt et tungvint system, med skjemaer og lister vi måtte fylle ut og holde styr på. Men å finne et godt system, var ikke enkelt. Da bestemte vi oss for å spørre vår egen IKT-avdeling om hjelp, sier Berg.

- Vi fikk en tydelig bestilling og har hatt en god dialog underveis. Dermed kunne vi lage et webbasert program som dekker behovet melkebanken har. Vi har rett og slett digitalisert alle de manuelle rutinene, sier Glenn-David Lind, rådgiver i IKT-avdelingen.

Han er arkitekten bak det nye programmet. Nå er all informasjon samlet, og med enkle klikk kan Berg få opp informasjon om giveren, hvor lenge det er siden blodprøver ble tatt, svar på bakterieprøver tatt av melken og informasjon om hvem som har fått de dyrebare dråpene. Løsningen gir også oversikt over utstyr og utlån av dette, lagerbeholdning, godtgjørelser, salg og rapportering.

Den unike morsmelken

Morsmelken er unikt tilpasset det nyfødte barnets behov. Hvis mor ikke har mulighet til å gi melk selv, er melk fra morsmelkbanken et godt alternativ.
- Morsmelk er det beste de aller minste kan få, både for å hindre infeksjoner, for å styrke immunforsvaret og for å få i gang tarmsystemet, sier Berg.

Blir grundig testet

De som gir melk er friske, ikke-røkende mødre som har kommet godt i gang med ammingen. Det tas en blodprøve av alle som gir morsmelk, blant annet for å utelukke hepatitt B, hepatitt C og HIV.  All melk som kommer inn blir testet, og det stilles strenge krav til hvor mye bakterier det kan være i melken.

- Det er en sårbar gruppe, ofte for tidlig fødte, som får morsmelk fra melkebanken. Vi har alltid vært opptatt av at de som gir melk skal ta regelmessige blodprøver og at all melk skal sjekkes for bakterier. Men når alt måtte registreres manuelt, har dette vært tidkrevende arbeid for oss som jobber her. Med det nye systemet økes pasientsikkerheten og vi får en enklere arbeidsdag, sier Berg.

IKT-avdelingen er allerede i gang med å videreutvikle programmet med en viktig funksjon.
- Vi vil legge inn en mulighet for at giverne automatisk kan få en e-post med beskjed om at de må komme innom sykehuset og ta ny blodprøve, sier Lind.

Gavmilde mødre

All ny melk som kommer til melkebanken, blir registrert i det nye programmet. Melk som er levert tidligere og som er frossen, vil også bli registrert. Men det kan ta litt tid, for i øyeblikket er alle fryserne fulle av melkebokser.
- Vi er så takknemlige for at så mange mammaer vil stille opp. Men selv om banken nå er fylt opp, kan mødrene bare donere melk til barnet er omtrent 6 måneder gammelt. Morsmelkbanken har derfor stadig behov for nye morsmelkgivere, sier Berg.

Vil du bli morsmelkgiver?

Pasienter på nyfødt intensiv-avdelinger er syke nyfødte og fortidligfødte barn. For disse barna er morsmelk det aller beste ernæringsgrunnlaget.
Det er veldig viktig at sykehuset hele tiden har morsmelk tilgjengelig, spesielt til barn hvor mor ikke har kommet i gang med amming, eller ikke kan amme selv. En morsmelkgiver er med på å gi disse barna best mulige ernæring.

Klikk her for å lese mer på sykehusets internettsider for hvordan du går fram for å bli giver