Gi oss beskjed!

I løpet av de ni første månedene i år var det over 13 000 pasienter som lot være å møte opp til time i sykehuset uten å gi beskjed. - At så mange pasienter ikke møter opp, får store følger. Ikke minst for andre pasienter som venter på å få time, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Helge Stene-Johansen
Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Østfold

​Sykehuset har gått ut med flere oppfordringer til pasienter om å bruke timen de har fått i spesialisthelsetjenesten.

- Dessverre er dette noe vi må gjenta. Vi ønsker å gi alle pasienter den beste behandlingen og oppfølgingen, og da er det viktig at pasientene møter opp. Vi forstår at det kan komme ting i veien, men da bør pasientene i hvert fall gi oss beskjed om at de ikke kan komme, slik at vi kan tilby timen til andre som venter, sier han.

Noen flere avbestiller

Fra januar til og med september i år avbestilte pasienter 38 199 timer i sykehuset. I tillegg uteble 13 206 pasienter uten å gi beskjed.

Når en pasient settes opp til en time i spesialisthelsetjenesten, er det mye som skal på plass. Den riktige spesialisten setter av tid. Ofte skal undersøkelser gjøres i spesialrom som må bookes. Mange skal til andre undersøkelser i forbindelse med legetimen, for eksempel til røntgen. Det betyr at det også er booket rom der, og helsepersonellet har dette lagt inn i dagens arbeidsplan.

- Sammenlignet med samme periode i fjor, er det over fire hundre flere som har gitt beskjed om at de ikke kommer. Dette er en positiv utvikling, men fortsatt er det altfor ofte at spesialistene blir sittende og vente på pasienter som ikke dukker opp, sier Stene-Johansen.

Har vi riktig telefonnummer?

Pasientene som avbestiller eller ikke møter opp, skal både til utredning, til behandling eller til kontroll. De er henvist til spesialister innen en rekke fagfelt, både i somatikken (fysisk helse) og i psykisk helsevern.

Pasientene får beskjed om timen i et brev. Deretter sender de aller fleste avdelingene i sykehuset en SMS for å minne om timen.

- Det er et problem at mange av mobilnumrene som er oppgitt i henvisningene vi får, ikke er i bruk lenger. Da får ikke pasienten påminnelsen, og vi får heller ikke tak i pasienten hvis vi får en avbestilling og kan tilby time tidligere enn planlagt. Så vi oppfordrer pasienter til å forsikre seg om at legen som henviser til oss, har riktig mobilnummer registrert, sier fagdirektøren.

Har blitt strengere

Fram til i år har pasienter som har avbestilt time flere ganger, eller som ikke har møtt opp til time uten å gi beskjed, hatt mulighet til å bestille ny time. Fra 2018 ble dette endret.

  • Pasienter som er henvist til sykehuset og avbestiller to ganger, må som hovedregel få ny henvisning før de får time.
  • Pasienter som ikke møter og som ikke gir beskjed, må også som hovedregel ha ny henvisning før de blir satt opp til ny time.

Denne informasjonen står i innkallingsbrevene som blir sendt til pasientene. I tillegg må pasienter som ikke møter opp, betale dobbel egenandel som tidligere. Dette dekker kun en brøkdel av kostnadene når timer ikke blir brukt.

- At pasienten ikke benytter timene de har fått, betyr merarbeid både for fastleger og for oss i sykehuset. Men det verste er likevel at det går utover andre som venter på å komme til spesialist, sier Stene-Johansen.

Kan avbestille på nett

Må du avbestille en time, har du flere muligheter. Sykehuset har fått nytt telefonnummer som du kan ringe til vanlig takst. Nummeret er 69 86 00 00. I tillegg kan alle pasienter i Sykehuset Østfold gi beskjed via MinJournal på nettet, hvis de ikke har mulighet til å komme til avtalt tid.

Tjenestene timeavtalehåndtering i MinJournal kan brukes uten innlogging. Klikk deg inn i boksen som heter «Timeavtale», Velg «Sykehuset Østfold», og deretter «Kontoret for pasienttjenester». Her finner du et skjema du skal fylle ut og sende elektronisk.

Klikk her for å komme direkte til nettstedet minjournal.no