Gir overskuddet til forskningsstiftelsen

Fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst gikk i år med betydelig overskudd. Det kommer forskningen i Østfold til gode.

Overrekker sjekk til forskningsstiftelsen
Fra venstre Linda Abelsen, Stein Bruland, Helge Stene-Johansen og Anne Karine Roos.

​I år var det Sykehuset Østfold som var hovedarrangør for fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst med hovedtema sykepleie og teknologi. Konferansen er en årlig og tradisjonsrik konferanse som går på rundgang blant helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Hensikten med å samle sykepleietjenesten til to dagers konferanse, er å skape en møteplass for drøfting av faglig utviklingsvirksomhet, inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen, synliggjøre klinisk sykepleie, stimulere til dokumentasjon og presentasjon av klinisk praksis og presentere faglige prosjekter som det arbeides med innenfor sykepleietjenesten.

- Som vertskap for en slik nasjonal konferanse fikk vi muligheten til å videreformidle hvordan vi har tatt i bruk nytt sykehus med nye teknologiske løsninger, nye arbeidsprosesser og nye former for samhandling. Dette gir oss både godt omdømme og er viktig for rekruttering og samarbeid med andre helseforetak. I tillegg til en godt gjennomført konferanse, er det spesielt gledelig å se at arrangementet også gikk med et betydelig overskudd som vil komme forskningen ved sykehuset til gode, sier direktør fag og utvikling Helge Stene-Johansen.

Beløpet på 141 629 kroner ble besluttet overført til Sykehuset Østfold forskningsstiftelse ved direktør Stein Bruland.
- En slik pengegave er et verdifullt bidrag til sykehusets pågående og planlagte forskningsaktivitet, sier Bruland.

Ledere av arrangementskomiteen Anne Karine Roos (intensivavdelingen) og Linda Abelsen (klinikk for medisin) er stolte over komiteen har fått til.
 - At overskuddet gis til forskningsstiftelsen, kan også bidra til verdifull kunnskapsutvikling for sykepleierne i Sykehuset Østfold, sier Roos.

Her kan du lese mer om Sykehuset Østfold forskningsstiftelse