HELSENORGE

Gjør klart for mange koronapasienter

Det er få innlagte pasienter med koronasmitte i sykehuset nå, men det gjøres klart for å kunne ta imot mange pasienter ved behov. Møterom, bibliotek og undervisningsrom skal kunne bli pasientrom, og vanlige pasientrom er bygget om for å kunne ta imot pasienter med behov for respiratorbehandling.

Steinar Monge og Johnny Jul Østenby-Thorkildsen
F.v. Johnny Jul Østenby-Thorkildsen og Steinar Monge i ett av rommene som skal kunne brukes til pasienter.

​I 2. etasje i sykehuset på Kalnes starter byggeaktiviteten denne uka. Arealer som brukes av fagbiblioteket, undervisningsrom og møterom gjøres klare til å eventuelt kunne brukes som pasientrom dersom det blir stor pågang av covid-19-pasienter.

- I alt 32 pasienter vil kunne få plass i arealet som nå klargjøres. Det vil det bli tomannsrom, tremannsrom, og rom med fem og seks pasientsenger, sier Steinar Monge, seksjonsleder driftsservice.

Vil være forberedt

Medarbeidere fra teknisk avdeling skal i løpet av få uker gjøre arealene klare. Dører må flyttes og gjøres brede nok til at pasientsenger kan trilles inn og ut av rommene, pasientsignal og medisinsk gass og luft skal installeres, kontorer skal bygges om til desinfeksjonsrom, kjøkken og medisinrom. Våtrom med dusj skal også på plass.

Anette Siebenherz

Anette Siebenherz


- Disse rommene vil først bli tatt i bruk til pasienter hvis det blir svært stor pågang av pasienter med covid-19. Vi har gjort flere andre endringer i sykehuset for å øke kapasiteten i forbindelse med pandemien, som vi vil benytte oss av først, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef i klinikk for medisin.

Når ombyggingen er ferdig, vil rommene brukes som normalt av medarbeidere i etasjen igjen.
- Men dersom det blir behov for å ta rommene i bruk til pasienter, får vi nå mulighet til å gjøre forandringer raskt, sier Monge.

Mange endringer i sykehuset

Arealet i 2. etasje på Kalnes er foreløpig det siste omgjøringsprosjektet som teknisk avdeling setter i gang med i forbindelse med pandemien. I flere avdelinger er det satt opp vegger og dører, slik at man kan skille pasienter med smitterisiko fra andre.

Rommene i overvåkningsenheten i 3. etasje kan brukes til intensivpasienter. Dersom det er fare for smitte, har sykehuset kjøpt inn kabinetter som kan brukes i rommene når medarbeidere skal kle av og på seg smittevernutstyr.

- Disse barrierene kan settes opp innenfor døren til pasientrommet på noen minutter, og vil fungere som en barriere når medarbeidere skal inn og ut til pasienten, sier Monge.

Egen strømforsyning

I observasjonsposten i 2. etasje på Kalnes nærmer omgjøring av vanlige pasientrom seg slutten. Her er alle de 14 rommene bygget om slik at de kan brukes til intensivpasienter dersom det blir nødvendig å utvide driften. Ledende belegg er lagt på gulvene, det er installert ekstra tilgang til oksygen og luft, og strømforsyningen er endret.

- Når livsviktig teknisk utstyr skal brukes, som respiratorer, må dette kobles til egen strømforsyning, helt isolert fra sykehusets normale strømnett. Slik at vi ikke risikerer at utstyret stanser ved for eksempel en jordfeil, sier Monge.

Utfordrende med plass

Oppdraget Sykehuset Østfold har fått av Helse Sør-Øst er å legge konkrete planer for pandemi covid-19. Planen skal ivareta en situasjon med behov som angitt i Folkehelseinstituttets (FHI) risiko-, prognose- og responsanalyse.

- Vi håper det ikke blir nødvendig å ta i bruk alle rom som vi nå gjør klare. Det er en utfordring å gjøre endringer og legge til rette for flere sengeplasser i et sykehus som allerede er trangt. Heldigvis har vi positive og løsningsorienterte medarbeidere som forstår at dette er nødvendig, sier Siebenherz.

Postoperativ

På postoperativ er det satt opp vegger slik at man kan skille pasienter som er smittet fra andre.

Observasjon

På observasjon bygges rommene om slik at de kan brukes til pasienter som trenger respiratorbehandling. F.v. Jim Lauritsen, Kenny Haukrogh og Fredrik Carlsen.

Fagbiblioteket

Fagleder Svanbjörg Asudottir i fagbiblioteket som skal gjøres klart slik at det kan brukes til pasienter hvis det skulle bli behov for det.

Pasientrom

Pasientrommene i sykehuset er ikke lenger helt hvite.