God start for hvite biler

To hvite syketransportbiler fra Sykehuset Østfold har kjørt nesten 600 turer siden begynnelsen av september. - Ut fra antall turer, er det ingen tvil om at denne typen transport er nyttig, sier seksjonsleder Ove Bergsvenstuen ved ambulanseseksjon i Moss.

Fra v. Maria Lunde Nilsen, Vegard Ørmen og seksjonsleder Ove Bergsvenstuen
Fra v. Maria Lunde Nilsen og Vegard Ørmen som er to av medarbeiderne på hvit syketransport, og seksjonsleder Ove Bergsvenstuen ved ambulanseseksjonen i Moss.

​I mai startet tilbudet om hvit bil, som brukes til transportoppdrag hvor pasienten må ligge men det ikke er behov for medisinsk overvåkning eller behandling. Etterspørselen etter ambulansetjenester og pasienttransport har økt med 70 prosent de siste årene, og det er en forventning om økning også i årene som kommer. Målet er at de nye hvite syketransportbilene kan bidra til å lette noe av arbeidsmengden til ambulansetjenesten.

Se også: Starter med ny syketransportbil

Hvit og blå

De to hvite bilene er spesialbygd, og utseendemessig er de hvite med blå stripe. Seks medarbeiere kledd i blått arbeidstøy, rullerer på å kjøre med hvit bil.

Fra v. Maria Lunde Nilsen og Vegard Ørmen som er to av medarbeiderne på hvit syketransport, og seksjonsleder Ove Bergsvenstuen v

En av bilene kan kjøre seng, den andre er tilrettelagt med elektrisk båre og kan ta tyngre pasienter. Fra 3. september var begge de hvite bilene i drift, og har kjørt cirka 4-5 turer hver daglig.
- Antall oppdrag på begge bilene fra begynnelsen av september til nå, er 581 kjøreturer, opplyser Bergsvenstuen. Det er han godt fornøyd med.

- Ambulansetjenesten merker allerede effekten av hvit bil. Tilbudet har blitt tatt godt imot, og avdelingene er fornøyde. Det tror jeg handler om at de ser at hvit bil kommer med en gang de blir bestilt, mens en ambulanse kan bli omdirigert flere ganger før den kommer for å hente pasienten, sier Bergsvenstuen. 

Transportoppdragene til hvit bil dreier seg stort sett om pasienter som er ferdig behandlet i sykehus, og skal hjem eller til helsehus. Bilene går i hovedsak på dagtid hverdager, den ene i tidsrommet 10 til 17 og den andre fra kl. 13 - 20. I tillegg går en bil på lørdager mellom 9 og 15.

Rett transport-kampanje

Tilbudet om hvit syketransport er ikke like godt kjent hos alle, og kan benyttes i langt større grad. På nyåret starter en kampanje som har fokus på rett transport til rett pasient, og gjennom den er et av målene at flere blir klar over tilbudet. Bestilling av hvit bil gjøres på samme måte som bestilling av ambulanse, men det er viktig at rekvirenten skriver/gir beskjed om at pasienten ikke trenger behandling eller overvåking under transporten, men må ligge.

Slik ser en av de hvite syketransportbilene ut inni.

Slik ser en av de hvite syketransportbilene ut inni.