HELSENORGE

God start for ny injeksjonsklinikk

På nyåret åpnet øyeavdelingens injeksjonsklinikk i Moss. Der skal 10000 pasienter få behandling for øyesykdommen våt AMD i 2021. - Med ny injeksjonsklinikk har vi fått lokaler som er skreddersydd for behandlingstilbudet samt har plass for videre vekst. Det gir optimale arbeidsforhold for oss som jobber her, og trygge og gode omgivelser for pasientene, sier avdelingssjef Oddbjørn Bjordal i øyeavdelingen i Sykehuset Østfold.

Injeksjonsklinikken holder hus vegg-i-vegg med vestibylen i Sykehuset Østfold Moss i lokaler som tidligere var brukt til arkiver. Etter flere år med planlegging og bygging, ble lokalene tatt i bruk i januar i år. Etter noen måneder med drift er avdelingssjefen godt fornøyd med utvidelsen.

- Lokalene har vist seg å fungere slik vi har planlagt og tilbakemeldingene fra pasienter og fagfolk er gode, sier Bjordal.

Eksplosiv vekst

I injeksjonsklinikken gis det behandling til pasienter med øyesykdommen AMD. AMD står for aldersrelatert maculadegenerasjon og er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket.

- AMD er en svekkelse av skarpsynet, og er den vanligste årsaken til sterk synshemning hos personer over 50 år, men den finnes også blant yngre personer. Mer enn hver 10. person over 70 år i Norge har mistet lesesynet av AMD, sier Bjordal.

Det finnes to typer AMD, en tørr og en våt, der den tørre er den vanligste. Behandlingen av våt AMD ble revolusjonert på midten av 2000-tallet da en tok i bruk såkalte VEGF-hemmere. Et biologisk legemiddel som injiseres i øyet. Denne behandlingen har vist seg svært effektiv i å bremse eller stoppe sykdomsutviklingen. I noen tilfeller ser man også at man kan reversere deler av synstapet.

- I 2021 vil vi sette 10 000 slike injeksjoner. For ti år siden var tallet 250. Veksten har vært formidabel og den vil fortsette med en aldrende befolkning, sier Bjordal.

Pasientene må jevnlig gå til behandling med 4 til 12 uker i mellom, og behandlingsforløpet kan vare livet ut.

Nye arbeidsoppgaver til sykepleierne

- Stor vekst på kort tid har vært en stor utfordring for mange øyeavdelinger. Hos oss har løsningen vært å overføre mange oppgaver, som tradisjonelt øyeleger har utført, til sykepleiere. Det har vært en svært vellykket strategi, og vi har nå et godt lag av høyt kompetente sykepleiere som gir pasientene den beste behandling, sier Bjordal.

Og selv om øyeavdelingen tok i bruk splitter nye lokaler så sent som i 2014, var det nå på høy tid med mer plass til injeksjonspasientene.

- Vi var i stort behov av lokaler til å ta imot den store økningen av pasienter. Øyeavdelingen har fått god hjelp av medisinsk-teknisk avdeling og eiendomsavdelingen til å realisere lokalene. Undersøkelsesrom og behandlingsrom ligger vegg-i-vegg. Det gir god flyt for oss og ikke minst for eldre pasienter som har vondt for å gå, sier Bjordal.

Med ulike støtterom på samme sted ligger alt til rette for et godt og effektivt tverrfaglig samarbeid for leger, sykepleiere og annet helsepersonell.

Les mer om fremtidens pasientbehandling: Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

injeksjonsklinikk_spl.jpg

Bilde: Sykepleiere Bente Tonning og Stine Ihler i et av rommene der pasientene får injeksjon. Injeksjonene tar ca 15 minutter per pasient, og denne oppgaven er det i hovedsak sykepleiere som utfører.

injeksjonsklinikken_medarbeidere.jpg

Bilde: Sykepleier Aimèe Hofgaard og helsesekretær Yvonne Nærby i den tverrfaglige arbeidsstasjonen.

Bjordal.jpg

Bilde: Avdelingssjef Oddbjørn Bjordal foran ett av undersøkelsesrommene der det blir tatt bilde av pasientenes netthinne (OCT).

IMG-6244.jpg

Bilde: Ved oppstart og evaluering av behandlingen gjøres en kontrastundersøkelse for å sjekke blødninger i øyet. I tillegg testes pasientenes skarpsyn.

leger.jpg

Bilde: Arbeidsstasjonen for legene er sentralt plassert i lokalet. Den åpne løsningen gjør det enklere med opplæring og bistand fra erfarne overleger.

IMG-6272.jpg

Bilde: Helsesekretærene Yvonne Nærby og Nina Karlsen tar imot pasientene i en egen skranke for injeksjonsklinikken i vestibylen