HELSENORGE

Gratulerer med dagen til kliniske ernæringsfysiologer

I dag feires kliniske ernæringsfysiologers dag over hele landet. I Sykehuset Østfold gir denne yrkesgruppen ernæringsbehandling til pasienter med mange ulike utfordringer og diagnoser.

Kliniske ernæringsfysiologer Sykehuset Østfold
Fire av sykehusets kliniske ernæringsfysiologer. F.v. Mari Lausund Grinna, Mari Aaby, Monica Linnea Ones og Christina Huse Jøssund.

​Som autorisert helsepersonell er klinisk ernæringsfysiologer utdannet til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander

Pasienter som trenger ernæringshjelp av de kliniske ernæringsfysiologene i Sykehuset Østfold, henvises internt fra ulike avdelinger i sykehuset og eksternt fra fastleger eller andre helseinstitusjoner.

- Pasienter i alle aldre kan ha behov for ernæringsbehandling. Premature, barn med uttalte spisevansker eller manglende vekst- og vektoppgang, sykdomsrelatert underernæring i alle aldre, blant annet kreft, lungesykdommer og mage- tarm sykdommer, sykdommer som krever kostbehandling, spiseforstyrrelser, og kroniske sykdommer og tilstander i alle aldre. Riktig ernæring kan gi stor helsegevinst og bedre prognose for pasientene, sier klinisk ernæringsfysiolog Monica Linnea Ones.

De kliniske ernæringsfysiologene ønsker et økt fokus på hvor viktig riktig ernæring er.
- Vi kan ta imot pasienter i alle aldre. Dersom du tenker at du er en av dem som kan ha nytte av ernæringsveiledning hos oss, drøft det med din lege, sier klinisk ernæringsfysiolog Christina Huse Jøssund.

Omtrent hver tredje pasient i norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring, ifølge Nasjonalt råd for ernæring. Og undersøkelser viser at for eldre pasienter er tallet enda mye høyere.  For å fange opp pasienter som er i risikosonen for underernæring, skal alle pasienter i Sykehuset Østfold ernæringssscreenes.
- Riktig ernæring fører til færre komplikasjoner, bedre motstand mot infeksjoner, færre liggedøgn, færre reinnleggelser og bedre livskvalitet. Vårt mål er at flere pasienter fanges opp, både inne i og utenfor sykehuset, sier Jøssund.

Kliniske ernæringsfysiologer
Det utdannes 70 kliniske ernæringsfysiologer i Norge per år. Utdanningen er et 5-årig masterstudium, og foregår ved medisinske fakultet på Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Stillinger finnes i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, innen forskning og undervisning, i legemiddelfirma, brukerorganisasjoner og hos offentlige myndigheter.

I Sykehuset Østfold arbeider kliniske ernæringsfysiologer i voksensomatikk på Kalnes, barne- og ungdomsklinikken, overvektspoliklinikken og diabetespoliklinikken i Moss, DPS Halden-Sarpsborg og DPS Fredrikstad, BUP og barnehabiliteringen.