Gratulerer med den nye Sarpsborgklinikken!

I dag ble Sarpsborgklinikken offisielt åpnet. Seks seksjoner i psykisk helsevern, rus og habilitering er nå samlet under ett tak. - Nytt bygg gir oss nye muligheter til å jobbe sammen. Dette er til det beste for pasientene, sier seksjonsleder Kyrre Moen.

Sarpsborgklinikken
Sarpsborgklinikken ligger sentralt plassert i Sarpsborg sentrum.

Midt i sentrum av byen, i Glengsgata 19, er nå 140 medarbeidere fra Sykehuset Østfold på plass. Her er det lokale tilbudet innen psykisk helsevern og rus for innbyggerne i Sarpsborg, samlet. Hit kommer barn, ungdom og deres foresatte til poliklinisk behandling i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk, her får voksne som trenger hjelp innen psykisk helsevern oppfølging, og hit kommer pasienter med rusproblemer.  

Utviklingen innen psykisk helsevern er at stadig flere får oppfølging i sitt nærmiljø i lokale poliklinikker. I Sarpsborg har poliklinikkene vært spredt rundt i kommunen.
- Å samle fagmiljøet gir en stor gevinst, og det er en ubetinget fordel for pasientene at bygningen ligger så sentralt, sier administrerende direktør Just Ebbesen.

Bygget huser også flere fylkesdekkende tilbud. Ungdom og familier fra hele Østfold, som i all hovedsak trenger ambulante behandlingsmetoder, får et tilbud fra ungdomspsykiatrisk poliklinikk. I tillegg får både barn og voksne fra hele fylket oppfølging innen habilitering.

- Velkommen til Sarpsborg! Og jeg må si at navnet dere har valgt på klinikken, gjør meg glad, sa ordfører Sindre Martinsen-Evje under åpningen i dag. Ordføreren loset gjestene gjennom bygningens historie. Her lå det aller første apoteket i Sarpsborg på 1800-tallet, her ble illegale flyktninger skjult under krigen. I dag er bygget kjent som det tidligere bygget til Østfold Energi.
- Og nå skal bygget gi innbyggerne et godt helsetilbud.

- Dette er en viktig dag. Dette bygget er en flott ramme for å skape gode miljøer for å ivareta pasientene, sa Svein Gurin, som gratulerte på vegne av sykehusets brukerutvalg.

Innflyttingen i Sarpsborgklinikken startet allerede i mai i år. Og nytteverdien er allerede stor.
- Vi lener oss på hverandres kompetanse, og her er det kort vei til drøfting og samarbeidsarenaer. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier seksjonsleder Kyrre Moen.

Sarpsborgklinikken

Totalt seks seksjoner i Sykehuset Østfold holder til i Glengsgata 19 i Sarpsborg:

  • Ungdomspsykiatrisk poliklinikk Østfold
  • Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk i Sarpsborg
  • Sosialmedisinsk poliklinikk i Sarpsborg
  • DPS-Halden Sarpsborg, poliklinikken i Sarpsborg
  • Habiliteringstjenesten for voksen
  • Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Postadressen til de seks seksjonene er den samme som før:
Sykehuset Østfold, postboks 300, 1714 Grålum

Sarpsborgklinikken har eget telefonnummer 69 86 98 00 som har åpningstid mellom kl. 08.00 – 15.30. Alle henvendelser utenom dette går til sentralbordet i Sykehuset Østfold: 69 86 00 00

Lederne for de seks seksjonene som har flyttet inn: F.v. Kyrre Moen (sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg), Eivind Z. Berg (ungdomspsykiatrisk poliklinikk Østfold), Stellan Andersson (DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg), Unni Pedersen (seksjon voksenhabilitering), Elin Martinsen (seksjon barne- og ungdomshabilitering) og Thorbjørn Haglo (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg).