HELSENORGE

Har analysert mer enn 300 000 koronaprøver

Etter at koronaen kom til Norge for et år siden, har senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold analysert mer enn 300 000 prøver som er tatt på teststasjonene i kommunene. – De siste ukene har vi kjørt på mer enn maks kapasitet, sier avdelingssjef Anne Palacios.

Anne Palacios
Avdelingssjef Anne Palacios i senter for laboratoriemedisin.

​Laboratoriet i sykehuset rigget seg raskt for å kunne påvise koronaviruset da de første prøvene kom inn i mars i fjor. Siden den gang har aktiviteten økt betraktelig.
- Medarbeiderne i laboratoriet har gjort og gjør en kjempejobb. Her har det ikke vært mange fridager i løpet av året, sier Palacios.

Mer enn 8 000 positive

Fram til midnatt i går, 21. mars, hadde laboratoriet analysert 307 990 prøver, hovedsakelig fra innbyggere fra kommunene i Østfold og Vestby.
- Det er tydelig at innbyggerne tar oppfordringen fra helsemyndighetene om å teste seg på alvor. Nå når smitten igjen har økt i kommunene her, får vi inn mer enn 2000 prøver hver dag, sier hun.

Av det totale antall prøver som er analysert, har 8194 av dem vært positive.
- De siste dagene har nærmere 100 personer som har vært og testet seg, fått beskjed om at de er bekreftet smittet av korona, sier hun.

Stor økning

For et år siden startet arbeidet med å gjøre laboratoriet i stand til å kunne analysere
6 000 prøver i uka.
- Da var det kun innbyggere med symptomer som tydet på at de kunne være smittet, som ble oppfordret til å teste seg, sier hun.

Ettersom månedene har gått, har antall personer som tester seg, blitt mer enn doblet.
- Det er viktig for oss å kunne gi raske svar på alle prøvene vi mottar. Vi skjønte at vi måtte gjøre endringer hvis vi skulle kunne møte det økende behovet, og i september fikk vi flere analysemaskiner og personell i laboratoriet.

Med nye maskiner på plass, doblet laboratoriet kapasiteten. Nå kan de i utgangspunktet analysere opp til 12 000 prøver i uka.
- Men de siste ukene har både maskiner og medarbeidere arbeidet på høygir. Den siste uken har vi analysert nesten 15 000 prøver, og uken før analyserte vi mer enn 16 000 prøver, sier avdelingssjefen.

Testsenter for ansatte

I tillegg til prøvene som kommer fra testsentrene i kommunene, analyseres også prøver som tas av medarbeidere i sykehuset. Et egen testsenter for ansatte ble bygget opp på rekordtid i mars i fjor, og per i dag er det tatt mer enn 11 000 prøver der. Her testes de som har symptomer som kan tyde på at de er smittet, de som defineres som nærkontakter og som må i karantene fordi de har vært utsatt for smitte, og medarbeidere som pendler til og fra Sverige.

- Medarbeiderne bruker testsenteret flittig, og det er ekstra viktig nå når vi har med en mutert og mer smittsom virusvariant å gjøre, sier Palacios.

Kan påvise mutert variant

Mer enn 90 prosent av koronatestene som er positive i Østfold, er nå den muterte engelske (britiske) varianten.
- For å utnytte analysekapasiteten, samler vi opp og analyserer alle positive koronaprøver på nytt neste dag for å se etter de muterte variantene. Det viktigste er at personer som er smittet av korona, får rask beskjed slik at de isolerer seg og hindrer videre smittespredning. Dersom det er et mutert virus, vil kommuneoverlege få beskjed i etterkant, når prøven er analysert, sier Palacios.

Laboratoriet har utstyr som gjør at de klarer å identifisere den engelske varianten, men foreløpig kan de ikke skille mellom brasiliansk og sørafrikansk variant av virus. Dersom analysen avdekker at det kan være den brasilianske eller sørafrikanske varianten, sendes prøven videre til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyse.

Da de første mistankene om muterte koronavirus dukket opp, måtte prøvene sendes til FHI for å bli bekreftet. At laboratoriet i sykehuset selv kan påvise og bekrefte den engelske virusvarianten, gjør at kommunene får raskere svar.

Tidkrevende prosess

Den ordinære PCR-analysen som påviser koronavirus tar 5,5 timer. Analysen av de positive prøvene som tas i etterkant for å avdekke muterte varianter av viruset, tar fra 4-6 timer.

- Og dette er bare tiden det tar for selve analysen. Prøvene som tas i kommunene samles opp i store sekker og blir kjørt til sykehuset. De pakkes opp, registreres og sorteres, og hvert prøveglass åpnes opp og håndteres manuelt før prøvene plasseres i maskinen, sier hun.

Kan få bistand

I Helse Sør-Øst som Sykehuset Østfold tilhører, er det bygget opp flere større laboratorier som kan bistå med analyser dersom sykehusene ikke har kapasitet til å analysere alle selv.

- Dersom antall prøver fortsetter å øke, vil vi kunne be Ahus om bistand. Men enn så lenge er det et ønske fra kommunene at vi står for analyseringen selv, så vi gjør hva vi kan for å dekke behovet.