Har barnet ditt ADHD?

Fagpersoner i Sykehuset Østfold har nå utviklet et e-læringskurs for foreldre og foresatte til barn og ungdom med ADHD. – At foreldre har kunnskap og forstår barnas utfordringer er viktig for barnas utvikling, sier seksjonsleder Wenche Ellefsen i Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk.

Forside kurs i sju kapitler
Kurset består av sju kapitler, som det anbefales å ta i nummerert rekkefølge.

​Foreldreopplæring er ikke noe nytt i barne- og ungdomspsykiatrien.
- Vi har hatt kurs i mange år, både for enkeltpersoner og for foreldregrupper. Nå gjør vi opplæringen mye mer tilgjengelig ved å bruke Internett, sier Ellefsen.

Barn og ungdom med ADHD har ofte konsentrasjonsproblemer, og er ofte hyperaktive og impulsive.
- Dette kan være utfordrende for foreldre å håndtere. Med økt kunnskap og forståelse for utfordringene som er forbundet med ADHD, kan foreldre være bedre forberedt. Kurset skal også øke foreldres bevissthet knyttet til hvordan de kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet, sier hun.

Kurset består av sju kapitler, og hvert kapittel tar omtrent 10 minutter å gjennomføre.

Her kommer du direkte til kurset som ligger på sykehusets internettside

Seksjonsleder Wenche Ellefsen

Seksjonsleder Wenche Ellefsen