HELSENORGE

Har du vært i utlandet kan du ikke besøke pasienter på sykehuset

Sykehuset innfører nå restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Alle som har vært i utlandet må vente ti dager før de kan komme på besøk til innlagte pasienter på sykehuset eller være ledsager for pasienter som trenger assistanse. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte dagsturer som ved for eksempel grensehandel.

Illustrasjonsbilde: Mor og datter på vei inn i sykehuset

- Vi ønsker så langt som mulig å unngå smitte inn i sykehuset slik at pasienter som oppholder seg hos oss kan være trygge. Selv om det å reise utenlands til grønne områder er en akseptabel risiko ellers i samfunnet, har vi i sykehuset ekstra sårbare mennesker å ta hensyn til. Derfor innfører vi nå denne regelen i Sykehuset Østfold, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Regelen vil gjelde fra fredag 31.07.2020 klokken 12.00.
Det er allerede en rekke restriksjoner for besøk til pasienter på sykehuset. Disse er oppsummert på denne nettsiden.

Alle som kommer til sykehuset vil få spørsmål om man har vært utenfor Norges grenser.

I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak fra ti-dagersregelen. I disse tilfellene må besøk være avtalt med avdelingen før ankomst til sykehuset, og for ledsagere gjelder det da at munnbind må benyttes under hele besøket. Foreldre til barn på sykehuset kan fortsatt komme på besøk, men må gå med munnbind.

Restriksjonene gjelder ved alle Sykehuset Østfolds lokasjoner.