Har kjøpt inn senger til pårørende

Når pasienter er innlagt over lengre tid eller er veldig syke, er det godt å kunne ha pårørende til stede. - For at pårørende skal få hvile i slike situasjoner, har vi nå kjøpt inn 25 senger som kan brukes i de ulike døgnområdene på Kalnes, sier Hilde Ravneng Haug, seksjonsleder portør.

Seksjonsleder Hilde Ravneng Haug med de nye sengene pårørende kan bruke i sykehuset på Kalnes.

​Stor pågang av pasienter i sykehuset, gjør at alle pasientsenger i sykehuset må brukes til pasienter.
- Tidligere har det hendt at pårørende har fått en pasientseng som har vært satt inne på pasientens rom. Nå har vi i stedet kjøpt inn senger som enkelt kan slås sammen, sier Haug.

Døgnområder som har behov for seng til pårørende, får en seng utlevert av portør. Sengen leveres til døgnområdet uten sengetøy. Dette må pårørende få i døgnområdet slik at de kan re sengen selv. Renhold tar av sengetøyet og vasker sengen etter bruk.

- Sengen oppbevares i døgnområdet når den ikke er i bruk. Da er det praktisk at den kan slås sammen slik at den ikke tar mye plass, sier Haug.