HELSENORGE

Har rundet 500 000 analyser

Siden pandemien kom til Norge har senter for laboratoriemedisin nå analysert mer enn en halv million koronatester. – Jeg er imponert over den utrolige stå på-viljen til medarbeiderne i avdelingen, sier avdelingssjef Anne Palacios.

Palacios, Hulleberg og Trinborg
F.v. Anne Palacios, Laila Hulleberg og Birgitte Bekker Trinborg.

Laboratoriet i sykehuset rigget seg raskt for å kunne påvise koronaviruset da de første koronaprøvene kom inn i mars i fjor. Nå har medarbeiderne i laboratoriet analysert mer enn 500 000 koronaprøver som er tatt på teststasjonene i kommunene og i sykehuset.

- Medarbeiderne i laboratoriet har gjort en kjempejobb. Her har det ikke vært mange fridager siden den første prøven ble analysert, sier Palacios.

Stort antall positive
​Det er tydelig at innbyggerne i Østfold og Vestby har tatt oppfordringen fra helsemyndighetene om å teste seg på alvor. 

- I de mest hektiske periodene med høyt smittetrykk, fikk vi inn mer enn 3000 prøver hver dag. Og nærmere 100 personer fikk beskjed om at de var bekreftet smittet av korona daglig, sier seksjonsleder Laila Hulleberg i seksjon for genteknologi.
Totalt har laboratoriet påvist koronavirus i 15 324 prøver siden mars i fjor.

D
oblet kapasiteten
Da laboratoriet begynte å analysere koronaprøver i fjor, var de i stand til å analysere rundt 1000 prøver i uka. Da var det bare personer med symptomer på smitte, som ble oppfordret til å teste seg. Mot sommeren var kapasiteten økt til 6000 i uka. Utover høsten ble antall tester mer enn doblet i forhold til dette.

- Vi har hele tiden vært opptatt av å kunne gi raske svar på prøvene vi mottar. Med et økende behov, måtte vi gjøre endringer i laboratoriet. Løsningen ble å bestille flere analysemaskiner og å øke antall medarbeidere, sier Palacios. 

M
uterte varianter
Før jul i fjor ble de første tilfellene av muterte varianter av koronaviruset oppdaget i Norge. For å identifisere de muterte variantene, måtte prøvene sendes til Folkehelseinstituttet for analyse. Å få svar på en slik analyse, kunne ta flere dager. 

Ved å gjøre analysen i sykehuset, kunne svaret være klart raskere, og allerede i februar i år tok laboratoriet i sykehuset i bruk en metode for å kunne påvise den britiske mutasjonsvarianten (Alfa-varianten). Fra mai i år kunne laboratoriet også identifisere den sørafrikanske eller den brasilianske varianten (Beta og Gamma-varianten).

- At vi nå kunne påvise disse variantene selv, gjorde at vi kunne gi konkrete svar tidligere til kommunene, slik at de fikk raskere oversikt over smittesituasjonen, sier Palacios.

Omstendelig prosess
Mens ulike varianter av hurtigtester og hjemmetester er tatt i bruk ute i samfunnet de siste månedene, brukes PCR-testen fortsatt i sykehuset. Den ordinære PCR-analysen som påviser koronavirus tar 5,5 timer. Analysen av de positive prøvene som tas i etterkant for å avdekke muterte varianter av viruset, tar fra 4-6 timer.

- Og dette er bare tiden det tar for selve analysen. Prøvene som tas i kommunene samles opp og blir kjørt til sykehuset. De pakkes opp, registreres og sorteres, og hvert prøveglass åpnes opp og håndteres manuelt før prøvene plasseres i maskinen, sier Hulleberg.

Test deg

Pandemien er ikke over, men antall tester som skal analyseres har gått nye ned de siste ukene. Nå analyseres noen hundre koronatester fra kommunene hver dag. Opptil 30 av testene er positive.

- Sykehuset oppfordrer fortsatt alle som har symptomer på koronasmitte til å teste seg, slik at de ikke bringer smitte videre. Dette gjelder uansett om du er vaksinert eller ikke, sier Palacios.

Sjekker alle positive

Prøvene som viser et positivt svar på korona, blir fortsatt kjørt gjennom en ny PCR-test for å se hvilken variant det dreier seg om.

- Alle prøvene er nå Delta-varianten, men det er viktig at vi undersøker prøvene for at både kommunene og vi i sykehuset fortsatt kan ha god oversikt, sier molekylærbiolog Birgitte Bekker Trinborg.

Har lært mye

Maskinparken i laboratoriet har vokst siden pandemien startet, og noe av prosessen har blitt forenklet. I starten måtte blant annet en medarbeider manuelt pipettere alle prøvene før de skulle analyseres. Nå gjør en robot denne jobben.

- Sammenlignet med flere andre sykehus, har vi vært i forkant. Ny teknologi og ny kunnskap om viruset har ført til økt kompetanse både hos legene og bioingeniørene. Så selv om pandemien har gitt oss mye hodebry, har vi tatt et lang skritt inn i framtiden. Det gjør oss bedre rustet hvis vi kommer i en lignende situasjon igjen, sier Trinborg. 

Flere virus i omløp

Mens antall koronaprøver som kommer til laboratoriet nå går ned, øker antall prøver som handler om annen luftveisproblematikk. 
- Vi planlegger for en travel vinter, sier Trinborg.

Lena Nilsen
​Alle prøvene som kommer inn, blir renset for å hente ut virusets RNA, forklarer bioingeniør Lena Nilsen.  93 prøver kan renses samtidig i maskinen.
Ranveig Torgersen og Cecilie Schander.
​Maskinen hvor roboten pipetterer prøvestoffet, følges nøye av bioingeniørene Ranveig Torgersen (foran) og Cecilie Schander.
Robot koronaanalyse
​Ny teknologi forenkler noen av oppgavene som i starten av pandemien måtte gjøres manuelt.