HELSENORGE

Har sammenlignet kirurgiske metoder

I en studie har 280 pasienter med tykktarmkreft med spredning til lever, fått fjernet svulst i lever med kikkhullskirurgi eller med åpen kirurgi. Det viser seg at de to metodene kan gi like gode resultater.

Forfattere og veiledere

F.v. Førsteforfatter og stipendiat Davit Aghayan (foto: Amalie Huth Hovland), biveiledere Airazat Kazaryan (foto: Atelier Marashlyan) og Åsmund Fretland, og hovedveileder Bjørn Edwin.

De fleste pasienter med tykktarms- eller endetarmskreft med spredning, kan ikke helbredes. Imidlertid kan en del av pasientene med en isolert spredning til lever, bli kurert ved at man fjerner «dattersvulsten» i leveren.

For å fjerne svulsten kan kirurgene enten anvende tradisjonell åpen kirurgi eller kikkhullskirurgi (laparoskopisk kirurgi).

- Dette er den første randomiserte studien som sammenligner de to kirurgiske metodene. Fram til nå har det ikke vært vitenskapelige bevis på at fjerning av svulst ved å bruke kikkhullskirurgi, kan gi like god overlevelse som tradisjonell åpen kirurgi. Når vi nå ser på overlevelsesresultater etter fem år i denne studien, finner vi ingen forskjell mellom de to pasientgruppene, sier Airazat Kazaryan, lege ved kirurgisk avdeling, Sykehuset Østfold og biveileder til studien.

Får oppmerksomhet

Funnene fra den randomiserte, kontrollerte studien er nå publisert i «Annals of Internal Medicine» et anerkjent internasjonalt tidsskrift innen medisin.

Forskere fra Oslo universitetssykehus og leger ved kirurgisk avdeling Sykehuset Østfold, har sammen studert de 280 pasientene og har sammenlignet overlevelse etter fem år mellom de to gruppene.

Begge bør vurderes

De tidlige kirurgiske resultatene av denne studien fikk også internasjonal oppmerksomhet, og ble publisert i tidsskriftet for kirurgi «Annals of Surgery».

Pasientene som deltok i studien, ble tilfeldig tildelt enten laparoskopisk eller åpen kirurgi.
- Tidlige resultater fra studien viste at laparoskopisk tilnærming førte til færre komplikasjoner innen 30 dager etter operasjonen, raskere bedring og kortere sykehusopphold. Siden resultatene av den ferdige studien nå viser at kikkhullskirurgi gir like god overlevelse, og samtidig kan gi bedre kortsiktige resultater, bør begge de to kirurgiske alternativene vurderes, sier Kazaryan.


Publikasjon i «Annals of Internal Medicine»

Her kan du lese saken I det medisinske tidsskriftet

Artikkelen er et sentralt manuskript til PhD-prosjektet til lege og stipendiat Davit Aghayan. Overlege og professor Bjørn Edwin er hovedveileder til studien. Biveiledere er Airazat Kazaryan og Åsmund Fretland.