Holdt nordisk æresforedrag

Sykehuset Østfolds overlege og mikrobiolog Martin Steinbakk ved senter for laboratoriemedisin, ble nylig trukket frem under en nordisk konferanse for sin globale innsats i arbeidet med å bekjempe antibiotikaresistens.

Martin Steinbakk
Martin Steinbakk i Sykehuset Østfold ble invitert til å holde æresforedrag under en faglig konforanse for mikrobiologier og infeksjonsmedisinere. Her sammen med Jan E. Afset fra St.Olavs hospital.

​Det var i Trondheim under den årlige faglige konferansen "Nordic Society for Clinical Microbiology and Infectous Disease" som i september ble holdt for 36. gang, at Martin Steinbakk var invitert ut til å holde årets æresforedrag.

- Det er et veldig ærefullt oppdrag som henger høyt, og det er en stor ære å bli anmodet om å holde en slik forelesning. Kongressen holdes på omgang mellom de nordiske landene, og under hvert arrangement plukkes en av vertslandenes ledende mikrobiologer eller infeksjonsmedisinere ut til å holde et slikt foredrag, sier Steinbakk. Han holdt et foredrag om antibiotikabruk og bruk av andre antimikrobielle midler påvirker mikrobene og resulterer i antibiotikaresistens, både i mikrober som gir sykdom hos mennesker og dyr, men også i vanlige miljømikrober. All bruk av antimikrobielle midler vil fremme utvikling av antibiotikaresistens, og det er derfor viktig å fremme mer forsvarlig bruk av slike midler.

Fra Folkehelseinstituttet

Steinbakk er spesialist i medisinsk mikrobiologi og har jobbet ved en rekke laboratorier i Norge. I 2018 kom han fra stillingen som overlege i Folkehelseinstituttet til fagområdet mikrobiologi ved Senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold.

- I min forrige jobb i Folkehelseinstituttet, satt jeg i ulike internasjonale arbeidsgrupper og komiteer. Dermed fikk jeg blant annet bidra med innspill til den globale handlingsplanen for antibiotikabruk.
Det globale perspektivet er viktig, for resistente mikrober spres over landegrenser.

- Det henger sammen, mennesker, dyr og miljø. Selv om vi har et godt husdyrhold i Norge som er lite utsatt for sykdom og med lavt antibiotikabruk, er det litt foruroligende at norske forbrukere kjøper billigere kjøtt fra land med høyt forbruk av antibiotika, sier Steinbakk.

Han er godt fornøyd med å være en del Sykehuset Østfold.
- Jeg begynte her dels fordi det var et skrikende behov for mikrobiologer, det var kun én her fra før. Nå er vi to og er i ferd med å bygge opp fagområdet, og håper å få tilsatt flere, sier Steinbakk som trives med å være en del av et miljø som er i vekst internt.

- En betydelig ressurs

- Steinbakk er en meget kjent profil i norsk infeksjonsmiljø, og selv om han som mikrobiolog er knyttet til laboratoriet, så er han en meget klinisk orientert mikrobiolog med god oversikt over infeksjonsmedisinske emner. Han er en betydelig ressurs når det gjelder å gi gode behandlingsråd og medvirke til rasjonell bruk av antibiotika, og er dessuten levende forskningsinteressert. Han har et godt humør, er inkluderende og en svært god underviser, roser smittevernoverlege Jon Birger Haug i Sykehuset Østfold.
 
- Både nasjonalt og internasjonalt har Steinbakk markert seg gjennom mange år blant annet ved å bidra i utvikling av analyser og planer som er viktige i arbeidet med å bekjempe antibiotikaresistens. Han har rett og slett lenge vært et sjeldent markert ansikt utad for vårt samlede norske infeksjonsmiljø, sier Haug.