Husk at hvert minutt teller!

- Minn hverandre på symptomene. Er det plutselig vanskelig å prate, smile eller å løfte armene, kan det være hjerneslag. Da haster det å få behandling, sier nevrolog Rajiv Advani.

Remi Drageset, slagsykepleier Cecilie Hauge, nevrolog Rajiv Advani og Elisabeth Kjær.
Onsdag 21. november sto LHL Hjerneslag Ung Østfold på stand i vestibylen på Kalnes. Fra venstre Remi Drageset, slagsykepleier Cecilie Hauge, nevrolog Rajiv Advani og Elisabeth Kjær.

​Denne uken markerer Norsk Nevrologisk forening «Hjerneuken». Målet er å øke oppmerksomheten mot hjernen og dens sykdommer.

- Hjerneslag kan ramme alle, sier Remi Drageset i LHL Hjerneslag Ung Østfold. Sammen med Elisabeth Kjær driver han aktivt opplysningsarbeid i Østfold. Begge bruker sine egne erfaringer når de forteller om sykdommen.

- Jeg var på jobb som salgsfremmer i en butikk da jeg ble syk. Jeg fikk intens hodepine og så ble hørselen borte. Heldigvis reagerte medarbeiderne i butikken raskt, sier Kjær. Hun var bare 37 år gammel da hun ble syk i 2014.

I jobb igjen

Remi Drageset jobbet som nyhetsjournalist da han fikk det første av i alt fem hjerneslag som 43-åring.
- Jeg hadde blant annet synsforstyrrelser og problemer med balansen. Det viste seg at jeg hadde gått med høyt blodsukker i mange år uten at jeg var klar over det, sier han.

Nå er det tre år siden han ble syk.
- Jeg kan aldri jobbe som nyhetsjournalist igjen og jeg kan ikke være i full jobb, men jeg skriver fortsatt og lager informasjonsfilmer. Jeg jobber med å finne batterikapasiteten min. Nå klarer jeg å være i 40 prosent jobb før jeg må lade opp, sier han.

Ring 113!

Rask behandling er helt nødvendig når noen blir rammet av hjerneslag.
- Terskelen for å ringe 113 må bli lavere. Får en person hjerneslag må han eller hun til sykehus så raskt som mulig, sier Drageset.

Nevrolog Rajiv Advani møter mange slagpasienter i Sykehuset Østfold og han påpeker at hvert minutt teller når en person får hjerneslag.
- Brorparten av pasientene som får hjerneslag får ikke behandling i tide, og ender dermed opp med skader som kunne ha vært unngått, sier Advani.

Trenger rask behandling

Rask akutt behandling med blodproppoppløsende middel (trombolyse) er avgjørende for gode resultater hos pasienter med hjerneslag. I noen tilfeller er behandling med fisking av blodpropp (trombektomi) nødvendig. Også her er rask behandling avgjørende for et godt resultat.

- De pasientene som kommer raskest til sykehus, er de som blir syke ute blant mange mennesker. For eksempel i et handlesenter eller på møter. Årsaken er at det ofte er noen til stede som er våkne og kjenner igjen symptomene, og kan ringe 113, sier han.

En annerledes hverdag

Både Kjær og Drageset mener det er viktig å informere om senskader som kan komme etter et hjerneslag.
- Det er vanskelig å huske, alt fra avtaler til navn, og jeg må ofte lete etter ord. Ofte starter jeg på en setning, men klarer ikke fullføre, sier Kjær.
- Utmattelse er også en stor utfordring. Selv om vi har vært heldige, har hverdagen blitt helt annerledes, sier Drageset.

Vil du vite mer om LHL Hjerneslag Ung Østfold?

Foreningen er aktiv på Facebook:
lhl.hjerneslag.ung.ostfold