Hva betyr egentlig besøksforbudet?

I Sykehuset Østfold er det innført besøksforbud for å unngå koronasmitte, og kun pasienter som trenger ledsager kan ha med seg pårørende under sykehusoppholdet. I tillegg gjelder egne restriksjoner for besøk og følge til alvorlig syke pasienter og fødende. Les om hva besøksforbudet innebærer.

Spesialrådgiver Bo Skauen.
Spesialrådgiver Bo Skauen i Sykehuset Østfold.

Siden 12. mars har det vært besøksforbud i Sykehuset Østfold, som et tiltak for å unngå koronasmitte. Besøksforbudet betyr at våre pasienter ikke kan ta imot besøk eller ha med seg pårørende inn i sykehuset på vanlig måte så lenge koronautbruddet varer. Besøkende blir per nå stoppet i innslippkontrollen (screeningen) ved hovedinngangen. Egne besøksrestriksjoner gjelder for alvorlig syke pasienter og fødende kvinners partner (se avsnitt lenger ned i saken).

Ledsagere kan bli med

Pasienter med behov for ledsager kan ha med seg én pårørende under sykehusoppholdet. Pasienter med behov for ledsager kan eksempelvis være barn, personer med spesielle behov som psykisk- og fysisk utviklingshemming, samt demente pasienter.
Alle ledsagere / pårørende må svare på en sjekkliste med kontrollspørsmål hos våre verter når de ankommer sykehuset. Vertene står ved alle sykehusets innganger - på alle våre enheter. Dette gjøres for å forhindre at smitte kommer inn i sykehuset. Sykehuset Østfold råder alle ledsagere til å melde fra på forhånd til den aktuelle avdelingen de skal på, at de kommer. På den måten kan screeningen ved inngangen avvikles på en så effektiv måte som mulig.

Besøksforbudskilt ved hovedinngangen på sykehuset.

Besøksforbudet er innført for å forhindre at smitte kommer inn i Sykehuset Østfold.

- Hvis man er usikker på om man kan komme inn i sykehuset som ledsager, hva gjør man?

- Vi råder alle som er usikre om å ta kontakt på forhånd, gjerne dagen før. Ring den aktuelle avdelingen dere skal på for å avklare ting du lurer på. Ikke vent til du står ved screeningen, sier spesialrådgiver for beredskap i Sykehuset Østfold, Bo Skauen.

Besøke alvorlig syke pasienter

I Sykehuset Østfold jobber vi for å legge til rette for at alvorlige syke pasienter kan få besøk, men som følge av koronautbruddet må vi sette besøksbegrensninger også her.
Hvis du skal besøke kritisk syke, barn eller kreftpasienter, skal det være avklart med enheten på forhånd at du kommer. Pårørende/ besøkende til alvorlig syke pasienter må forholde seg til rutiner for potensiell smitterisiko, samt man må forholde seg til beskjedene fra våre verter ved inngangen.

Les også: Krevende tid for kreftpasienter og kronisk syke

Spesialrådgiver Bo Skauen i Sykehuset Østfold.

Spesialrådgiver Bo Skauen oppfordrer alle pasienter og pårørende som er i karantene om å melde ifra på forhånd.

Far/ partner kan bli med på fødsel

For fødende og deres partner gjelder egne besøksrestriksjoner når tiden er inne. Vi åpner for at far/ partner kan bli med på fødselen som vanlig, hvis de er er friske og symptomfrie. Deretter reiser far / partner hjem, og mor vil få hjelp av våre medarbeidere i barseltiden.

Les også: - Alle hos oss skal få den fødselsomsorgen de trenger

I karantene? Meld fra på forhånd

Spesialrådgiver Bo Skauen anbefaler alle som skal til sykehuset om å møte opp i god tid for å unngå kødannelser ved hovedinngangen. I tillegg oppfordrer sykehuset alle pasienter og pårørende som er i karantene, om å melde ifra om dette på forhånd.

- Vi må vite om karantene-tilfellene på forhånd, slik at det kan tilrettelegges på best mulig måte. Meld fra til avdelingen du skal om at du er i karantene, uavhengig av hvilken avdeling du skal på, sier Skauen.

 
Les mer: Sykehuset Østfold: Informasjon om koronavirus