I kveld sendes de første elektroniske journaldokumentene til OUS

Fra i kveld, 23. mai 2019, kan Sykehuset Østfold sende journaldokumenter elektronisk til Oslo universitetssykehus HF (OUS). Og snart kan journaldokumenter sendes elektronisk mellom alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Jon-Espen Sjøstrøm
Prosjektleder Jon-Espen Sjøstrøm

​- Vi starter nå først med Oslo universitetssykehus, og etter hvert så vil vi få anledning til å sende og motta dokumentasjon elektronisk fra andre helseforetak (HF) i regionen også, sier Jon-Espen Sjøstrøm, prosjektleder for prosjektet HF-HF-kommunikasjon i Sykehuset Østfold.

Det er mange pasienter i Østfold som overflyttes mellom sykehusene, og som får spesialistbehandling ved andre sykehus i regionen. Det kan være fordi spesialistene på feltet ikke finnes i Østfold, eller at pasienter gjennom «Fritt behandlingsvalg» velger hvor behandlingen skal skje. Fram til i dag er alle journaldokumenter sendt i posten.

- Det er hensiktsmessig at sykehusene har mulighet for å utveksle viktig pasientinformasjon raskt og sikkert. Hensynet til informasjonssikkerhet ved deling av pasientsensitiv informasjon har gjort det tid- og ressurskrevende å finne trygge elektroniske løsninger. Det går sakte, men sikkert framover, og dette er et stort skritt i riktig retning, sier Sjøstrøm.

Pasientinformasjonen som skal sendes elektronisk fra Sykehuset Østfold sendes i et lukket program, slik at det kun er behandlere som har tilgang til informasjonen.