Helsenorge

Innfører adgangskontroll

Oppdatert: Alle som kommer til Sykehuset Østfold sine enheter, vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn. Dette gjelder sykehusene på Kalnes og i Moss, Haldenklinikken, alle distriktspsykiatriske poliklinikker, blodprøvetaking, blodbank etc. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte. Ved akuttmottaket er det også innført ekstra kontroll av pasienter på utsiden av mottaket for å opprettholde godt smittevern.

- Vi innfører disse tiltakene for å sikre at pasienter som er syke og trenger innleggelse blir godt ivaretatt, og for å hindre smitte til medpasienter, helsepersonell og besøkende, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal i Sykehuset Østfold.

Det er ikke anledning for pårørende å være med inn i akuttmottaket. Pårørende må vente i sykehusets vestibyle. Det vil bli gjort unntak for pårørende til kritisk syke pasienter og barn.

Sykehuset Østfold er i grønn beredskap og adgangskontroll er et tiltak i sykehusets beredskapsplan.

- Besøk fra pårørende må begrenses til et minimum. Har du vært på reise i områder med smittespredning, eller har vært i nærkontakt med personer du vet har fått påvist koronasmitte ber vi deg om å ikke komme til sykehuset på besøk, sier Hødal.

Oppdatert 24. mars med informasjon om at adgangskontroll gjelder på alle sykehuset sine enheter i Østfold og ikke kun på Kalnes og Moss.