HELSENORGE

Innfører munnbind på Kalnes og i Moss

Fra i dag 7. desember innføres bruk av munnbind for alle pasienter som skal til poliklinisk undersøkelse eller behandling. Alle besøkende og ledsagere skal også bruke munnbind inne i sykehuset fra i dag. Tiltaket gjelder ikke pasienter som er innlagt eller som kommer for innleggelse.

Sykehuset Østfold Kalnes
Munnbind innføres i sykehuset på Kalnes og i sykehuset i Moss.

​Det er et høyt smittetrykk i befolkningen i Østfold nå. Sykehuset innfører derfor obligatorisk bruk av munnbind for alle pasienter som har time i sykehuset på Kalnes eller i Moss, med unntak av barn som er 12 år eller yngre.

I sykehusets øvrige enheter blir ikke munnbind obligatorisk, men vurderes ut fra enhetenes egne pasientgrupper og om det er mulig å holde tilstrekkelig avstand i lokalene. 

Tiltaket er midlertidig inntil smittesituasjonen i Østfold bedrer seg, og gjelder i første omgang t.o.m. 20. desember.

Munnbind vil bli utlevert i innslippskontrollen og betales av sykehuset.

Se informasjon fra Folkehelseinstituttet om riktig bruk av medisinsk munnbind her

Husk at munnbindbruk IKKE erstatter krav om å holde avstand!

Vi minner også om at du ikke skal møte til avtale ved sykehuset hvis du har luftveissymptomer eller er i karantene. Da må du kontakte det aktuelle behandlingsstedet per telefon så snart som mulig.