HELSENORGE

Innslippskontrollen fjernes

Fra 1. september vil det ikke lenger være innslippskontroll i Sykehuset Østfold. Men besøksrestriksjonene beholdes inntil videre på grunn av smittesituasjonen i kommunene rundt oss.

Innslippskontroll Sykehuset Østfold Kalnes
Innslippskontrollen ved hovedinngangen til Sykehuset Østfold Kalnes.

Når innslippskontrollen blir borte, vil det bli hengt opp plakater ved inngangene. Der står det at hvis du​ har symptomer på korona, har testet positivt siste 10 døgn eller er i karantene, skal du kontakte avdelingen du har avtale med og avklare hvordan du skal forholde deg.

At sykehuset fjerner adgangskontrollen, er i tråd med hva som gjøres i andre sykehus.

Pasienter som kommer til akuttmottaket med luftveissymptomer, vil fortsatt bli testet for korona.

Besøksreglene som gjelder i dag:
Innlagte pasienter kan få ett besøk per dag. Under besøket kan én eller to av pasientens nærmeste pårørende være til stede.

Besøk må avtales med avdelingen i forkant.
Kontaktinformasjon til avdelingene ligger på sykehusets internettside​

Det er ikke anledning til mer enn ett besøk per dag. Besøket kan vare inntil en time hvis pasienten ligger på enerom. Deler pasienten rom med andre kan kun én pasient ha besøk av gangen – i inntil 30 minutter.
For kritisk syke eller døende pasienter kan det gjøres særskilte avtaler.

Noen unntak:

  • Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel.
  • Besøksrestriksjonene gjelder heller ikke ledsager for pasienter med avklart behov for følge.
  • Foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken.

Ledsager til timeavtale i sykehuset
Muligheten til å ha med ledsager/følge er fortsatt sterkt begrenset. Barn inntil 18 år og alvorlig syke pasienter kan ha med seg én ledsager. Dersom pasienter av andre medisinske grunner må ha ledsager/følge for å kunne gjennomføre konsultasjonen, må dette vurderes av medisinskfaglig personell ved poliklinikken og avtales før fremmøte.

Far/medmor/partner kan være med på rutine ultralyd. Det er også lov å ha med én ledsager til andre timeavtaler ved kvinneklinikkens poliklinikker.

​