Kan bli kvitt angsten

Intensiv behandling over fem uker, kan gi pasienter med angstlidelser og depresjon en helt ny hverdag. I løpet av ti år har 650 pasienter fått slik behandling i enhet for kognitiv gruppebehandling i DPS Nordre Østfold Moss.

​Er pasienten redd for å kjøre buss, blir de med på bussturer. Har pasienten høydeskrekk, oppsøker de høyder sammen.
- En viktig del av behandlingen er å dra ut med pasienten dit hvor ubehaget oppstår, og til de arenaene som pasienten har prøvd å unngå, sier psykiater Eva Haldorsen Kalla.

Rammer mange

Angstlidelse er når angsten blir så sterk og hyppig at den hemmer fungering i hverdagen. I følge Norsk forening for kognitiv terapi opplever hver fjerde til femte person i befolkningen en angstlidelse i løpet av livet, mens mer enn hver tiende person til enhver tid har en angstlidelse.

Et sentralt trekk ved angstlidelser er utvikling av unnvikelsesatferd, der man unngår steder eller situasjoner som man tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsesatferden er en sentral årsak til at angsten opprettholdes, og det største problemet for personens daglige fungering.

Fokus på nåsituasjonen

I kognitiv terapi er terapeutene opptatt av hvilke tanker som knytter seg til situasjonen her og nå. Tidligere erfaringer pasienten har, kan være viktig for hvordan han eller hun opplever ting i dag, men i kognitiv terapi vil nøkkelen til forandring ligge i å fokusere på her og nå situasjonen.

I den kognitive terapien brukes både eksponeringsterapi og samtaleterapi. Terapeuten og pasienten samarbeider om å bryte uheldige tankemønstre og å trene på å gå inn i skremmende situasjoner.

- Vi kan hjelpe pasienten på rett vei, men det er helt nødvendig at pasienten selv er motivert og fortsetter å trene etter oppholdet her, sier Marianne Hovinbøle, spesialsykepleier og kognitiv terapeut.

Tverrfaglig oppfølging

Et tverrfaglig team samarbeider tett om pasientene som kommer til enhet for kognitiv gruppebehandling. Her er psykiater, psykologspesialist, spesialsykepleiere, ergoterapeut og psykomotorisk fysioterapeut.

- Felles for alle som jobber her, er at de er utdannet kognitive terapeuter. I tillegg til at de har en solid utdannelse fra før, sier seksjonsleder Solveig Præsthus.

Tett program

Behandlingen foregår over fem uker. De første to ukene er pasienten inneliggende i en egen døgnenhet i DPS (distriktspsykiatrisk senter) i Moss. De neste ukene bor pasientene hjemme, men kommer til DPS alle hverdager, med program fra klokken 09.00 til 20.00.

- Terapien foregår både i grupper og i individuelle samtaler. Deler av behandlingen foregår her, men vi er også mye ute og trener på å håndtere ulike situasjoner. Det kan være alt fra at hele gruppen drar sammen i svømmehallen, til at en pasient har behov for å ha med seg en terapeut og kjøre buss, sier Marianne Alshus, spesialsykepleier og kognitiv terapeut. 

Nyttig gruppebehandling

Enheten i Moss har åtte plasser, og det er stor pågang av pasienter som henvises hit. Behandlingstilbudet gis i hovedsak til pasienter med angstlidelser, depresjoner og engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse. Tilstanden bør være av moderat eller alvorlig grad. Pasienter med angstlidelser har gjerne sosial angst, panikklidelse, tvangslidelser eller generalisert angst. 

- Sosial angst er en vanlig diagnose for pasienter som får behandling hos oss, og svært mye av terapien foregår i grupper. Dette er en utfordring for mange som kommer hit, men sosialiseringen er viktig. De har stor nytte av å høre om andres erfaringer og å lære seg å være en del av en gruppe. Og etter oppholdet, gir de uttrykk for at dette har vært svært nyttig, sier Alshus.

Gruppene settes sammen uavhengig av diagnose.
- Det er en del felles trekk selv om pasientene i utgangspunktet har ulike diagnoser. De fleste med angst, har for eksempel også depresjoner i tillegg. Pasientene som kommer til oss, har også til felles at sykdommen gjør at de fungerer dårlig i hverdagen. De har også prøvd ulike behandlingsformen tidligere, uten å lykkes, sier Eva Haldorsen Kalla.

Gruppe nummer 81

I år er det ti år siden enhet for kognitiv gruppebehandling ble åpnet. I løpet av disse årene har de behandlet hele 650 menn og kvinner, fra 18 til 80 år. Nå er gruppe nummer 81 i gang med behandling.

- Erfaringene våre er veldig positive. Vi opplever at mange pasienter blir friske og at vi dermed kan fjerne diagnosen de har fått. Men vi poengterer at det er viktig at pasientene fortsetter å oppsøke steder eller arenaer som de tidligere prøvde å unngå. Mengdetrening er vesentlig for at pasienten skal lykkes videre, sier Eva Haldorsen Kalla.

Ønsker du å vite mer om kognitiv terapi, har Norsk Forening for Kognitiv Terapi mye informasjon på sine nettsider kognitiv.no

Teamet i enhet for kognitiv gruppebehandling
Fra venstre psykiater Eva Haldorsen Kalla, spesialsykepleier Marianne Alshus, spesialsykepleier Marianne Hovinbøle, psykomotorisk fysioterapeut Alexander Hoel, ergoterapeut Mona Tandberg-Østling og seksjonsleder Solveig Præsthus. Psykologspesialist Kjersti Hestnes var ikke til stede da bildet ble tatt.