HELSENORGE

Kan påvise flere mutasjoner

Sykehuset Østfold kan nå påvise om det er den sørafrikanske eller den brasilianske mutasjonen i tillegg til den engelske, når positive koronatester undersøkes. – Det betyr at kommunene kan få raskere svar på hvilken variant innbyggere som tester positivt, er smittet med, sier avdelingssjef Anne Palacios i senter for laboratoriemedisin.

Anne Palacios
Avdelingssjef Anne Palacios

​Allerede i februar i år tok laboratoriet i sykehuset i bruk en metode for å kunne påvise den engelske (britiske) mutasjonsvarianten. Fra februar har alle positive koronatester blitt analysert på nytt for å se etter mutasjoner.

- Fram til denne uken kunne vi skille ut den engelske varianten. Vi kunne også se at en prøve kunne være den sørafrikanske eller den brasilianske varianten, men vi kunne ikke skille disse to fra hverandre. Nå har vi tatt i bruk en annen PCR-test som kan identifisere hvilken av de to mutasjonene vi har med å gjøre, sier Palacios.

Gir raskere oversikt

Når sykehuset har oppdaget en prøve med enten den sørafrikanske eller den brasilianske mutasjonen, har prøven blitt sendt videre til Folkehelseinstituttet for analyse.

- At vi nå selv kan påvise disse variantene, gjør at vi kan gi konkrete svar tidligere til kommunene, slik at de har bedre oversikt over smittesituasjonen. Det er også en fordel for sykehuset at vi raskere får vite hvilke mutasjoner som finnes i vårt opptaksområde, sier hun.

Dersom det er mistanke om den indiske muterte varianten, må positive prøver fortsatt sendes videre til Folkehelseinstituttet for analyse.

Svarer så raskt som mulig

Det kommer fortsatt flere tusen koronatester til laboratoriet i sykehuset hver uke, og prøvene blir analysert så raskt som mulig. Den ordinære PCR-analysen som påviser koronavirus tar 5,5 timer. Analysen av de positive prøvene som tas i etterkant for å avdekke muterte varianter av viruset, tar fra 4-6 timer.

-  I tillegg til tiden selve analysen tar, må prøvene som kommer fra testsentrene i kommunene, pakkes opp, registreres og sorteres, og hvert prøveglass åpnes opp og håndteres manuelt før prøvene plasseres i maskinen. For å utnytte analysekapasiteten, samler vi opp og analyserer alle positive koronaprøver på nytt neste dag for å se etter de muterte variantene. Så de som tester seg, vil fortsatt få beskjed om at de har testet positivt på korona først.