50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold:

Kan spesialtilpasse behandlingstilbudet

- Mange barn og ungdommer blir utredet og får oppfølging og behandling av spesialistene her på Åsebråten. Men det er også mange som har behov for behandling i sitt eget hjemmemiljø. Da reiser spesialistene dit, sier seksjonsleder Wenche Ellefsen.

Wenche Ellefsen

Wenche Ellefsen

I seksjon poliklinisk utredning og behandling på Åsebråten arbeider et nevroteam med komplekse nevropsykiatriske tilstander som ADHD, Tourettes syndrom og autismespektertilstander, lærevansker, føtalt alkoholsyndrom og tilliggende tilstander som angst, depresjon og atferdsproblematikk. Barna og ungdommene blir henvist hit fra lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker.

Nevroteamet tar imot barn og ungdom fra 0-18 år fra hele fylket, og har et nært samarbeid med de instanser som omgir det enkelte barn, som poliklinikker, barnehage, skole, PPT, helsestasjoner, fastleger, barnevern, voksenpsykiatri, og barnehabilitering i Sykehuset Østfold.

- Teamet består av spesialiserte fagpersoner med høy kompetanse innen sine fagfelt; leger, nevropsykologer, vernepleiere og spesialpedagoger, sier Ellefsen.

Foreslår tiltak

Ved diagnostisering baserer man seg på utviklingshistorien, symptomer i ulike situasjoner og grad av funksjonsnedsettelse. Til hjelp har man ulike tester, intervjuskjemaer, normerte sjekklister, og observasjon i forskjellige situasjoner i barnets miljø.

- En utredning skal ikke bare munne ut i en formell diagnose, men også komme med forslag til tiltak, sier seksjonslederen.

Fra flere perspektiver

Seksjonen arbeider med pasientene innenfor ulike rammer.  Det kan være mange grunner til at barn og unge bør få psykisk helsehjelp der de er.

- Når vi ser at utredning og behandling bør gjøres utenfor våre lokaler, tilrettelegger vi tilbudet fleksibelt og skreddersyr tilbudet. Vårt arbeid bygger på at vi må forstå mennesker fra flere perspektiver. Vi kan altså arbeide både i hjemmemiljøet og gjennom tilrettelegging her på Åsebråten, sier hun.

Opplæring av voksne

Barn og unge med ulike psykiske vansker trenger voksne rundt seg som forstår barnets utfordringer. Vanskene kommer til syne både hjemme og på skolen, og derfor gir seksjonens spesialister også opplæring til barnets foreldre og til barnets lærere.

- Dette gjør vi individuelt, men også ofte gjennom gruppebasert opplæring, både for å overføre kunnskap og kompetanse og for å gi mulighet for at foresatte kan treffe hverandre og dele erfaringer og utfordringer.

Samarbeid med kommunene

Alle barn og unge bor i en kommune. De har rett til hjelp fra kommunen sin, og noen barn og unge vil trenge oppfølging fra kommunen sin over tid. 

- Nevroteamet arbeider med pasienter med komplekse tilstander og pasientene har ofte behov for langvarig bistand. Kommunene i Østfold er derfor verdifulle og viktige samarbeidspartnere. Vi arbeider også målrettet med kompetanseoverføring til kommunene.

- Vi har tilrettelagt for kursrekker innenfor autismespektertilstander for lærere i alle skoler i hver kommune, både på barne- og ungdomstrinnet. Dette gjør vi i samarbeid med pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunen. I kjølvannet av kursene etableres nettverksgrupper for lærere som arbeider med barn og unge med autismespektertilstander, sier hun.

50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold

Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. I år er det 50 år siden oppstarten av et eget tilbud for barn og ungdom som har behov for behandling innen psykiatri og habilitering i Østfold.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUP/HABU) består av ulike seksjoner som bistår barn og ungdom i hele fylket. I en serie artikler vil du få et innblikk i tilbudet til de unge pasientene. ikke vente og se

Tidligere artikler
- Vi kan ikke vente og se