HELSENORGE

Kan være med fra mor blir innlagt

Nå kan far/medmor eller annen ledsager være med på sykehuset fra mor blir innlagt. - Å bli foreldre er det største vi kan oppleve. Vi er veldig glad for at de kommende foreldrene nå kan være sammen både før og etter fødselen, sier seksjonsleder Anika Knutsson i kvinneklinikken på Kalnes.

Anika Knutsson
Seksjonsleder Anika Knutsson

​Mange fødende blir først innlagt på observasjonsposten når de kommer til sykehuset. På grunn av pandemien har ikke far/medmor/ledsager fått være med inn i sykehuset før mor har blitt flyttet fra observasjonsposten til fødestua.

- Det har vært leit både for de kommende foreldrene og for oss som jobber her. Vi vet jo hvor viktig det er for mor og far å kunne være sammen om det som er den største hendelsen for begge to, sier Knutsson.

Sammen etter fødselen

Sykehuset Østfold var tidlig ute med å åpne for at far/medmor kan være til stede under selve fødselen og under hele barseloppholdet etter at barnet er født.

- Da Norge stengte ned i mars, ble sykehuset helt stengt for besøkende og ledsagere. Men allerede i mai i fjor åpnet vi for at barnefar eller medmor kan være sammen med mor og det nyfødte barnet så lenge de er på sykehuset, sier Knutsson.

For å hindre smitte er det viktig at alle smittevernregler følges, og at foreldrene hovedsakelig holder seg på pasientrommet. Det nyfødte barnet kan ikke tas med ut av avdelingen før barnet skrives ut.

Her finner du mer informasjon om smitteverntiltakene under barseloppholdet

Både mor og far/medmor kan være med når barnet er til kontroll eller undersøkelse i barselpoliklinikken.

Fortsatt strenge tiltak

Smittetrykket i kommunene rundt sykehuset har gått ned de siste ukene, og forhåpentligvis kan sykehuset snart være tilbake i normal drift.

- Men fortsatt har vi strenge smitteverntiltak i sykehuset. Blant annet går dette utover muligheten til å være to til stede ved ultralydundersøkelser, hvor det ikke er mulig å holde nok avstand i ventesonen. Vi jobber med å finne en løsning på dette, slik at ledsager kan være med på ultralyd, samtidig som vi overholder smittevernreglene. Vi håper å ha en løsning klar i nærmeste framtid, sier avdelingssjef Nina Håland Sørlie i kvinneklinikken.