Kåret til årets leder!

Nezar Raouf, avdelingssjef i akuttmedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold, mottok i dag årets lederpris under Legeforeningens landsstyremøte i Kristiansand.

Prisutdeling
Nezar Raouf mottok den gjeve prisen fra president Marit Hermansen og visepresident Christer Mjåset i Legeforeningen.

​-Tusen takk. Det er en stor ære å ha vært en av mange, dyktige nominerte. Alle ville fortjent å stå her i dag. Men jeg må også si at det er deilig å vinne, sa Nezar Raouf da han mottok årets lederpris under landsstyremøte i dag 4. juni.

Legeforeningens lederpris deles ut hvert år til en lege-leder som blant annet har vist god vilje og evne til dialog med ansatte, og som har utvist god ledelse mot tydelige faglige mål mot virksomheten, skriver foreningen på sin nettside.

Raouf beskrives som nytenkende og kreativ. Han har et godt øye for nye løsninger med hensyn til arealutnyttelse og organisering av akuttmottak og observasjonspost, heter det i innstillingskomiteens begrunnelse. Fra 2016 har Raouf hatt ansvaret for leger i spesialisering-gruppen (LIS) på indremedisinsk avdeling, og det siste året har han også overtatt ansvaret for medisinsk overvåkning.

Innstillingskomiteen trekker frem at Nezar Raouf er meget opptatt av forbedringsarbeid, og at han har tatt initiativ til og deltatt i utarbeiding av prosedyrer for flere sentrale medisinske tilstander.            

Raouf har hevet den kardiologiske kompetansen til alle i akuttseksjonen i betydelig grad. Innstillingskomiteen peker på at han med iver og engasjement for evidensbasert behandling, har skapt et fagmiljø med stort fokus på egenlæring og undervisning, hvor faglig kompetanse hele tiden heves. Innstillingskomiteen legger også vekt på at samtlige overleger ved akuttmedisinsk avdeling og samtlige LIS i indremedisinsk avdeling stiller seg bak kandidaturet til Lederprisen.    

Les mer på Legeforeningens nettside