HELSENORGE

Kjenner du noen som vil jobbe hos oss? Vi inviterer til åpent hus på Kalnes

Vil du eller noen du kjenner bli sykepleier, vernepleier, bioingeniør eller jobbe innen helsesektoren? Torsdag 21. september fra kl. 17.00 til 18.30 inviterer Sykehuset Østfold til åpent hus på Kalnes for å fortelle mer om våre jobb- og utdanningsmuligheter.

Åpent hus

Åpent hus er et tiltak både for å rekruttere til helgestillinger, fremtidig sommervikariater, samt legge grunnlaget for fremtidig rekruttering. For de som kommer gir det et også et spennende innblikk i de ulike fagområdene, og man får mulighet til å snakke med både ledere og fagpersoner fra de ulike avdelingene. 

 
Denne gangen er det først og fremst sykepleier- og vernepleier- og bioingeniørstudenter arrangementet retter seg mot, men alle som går med en tanke om å utdanne seg innen helsesektoren er velkomne.

I plenumsalen i 1. etasje på Kalnes vil besøkende bli møtt av engasjerte ledere og fagpersoner fra mange avdelinger på stand, som kan gi god informasjon og svare på spørsmål. De som møter opp kan blant annet få vite mer om ulike fagområder i sykehuset, hvordan det er å jobbe her, hva sykehuset kan tilby medarbeidere og hvordan ulikt medisinsk utstyr brukes.

- Åpent hus er en flott måte å møte studenter og fremtidige medarbeidere på. I fjor var dagen godt besøkt og vi håper mange tar turen også i år, sier seksjonsleder Nina Merete Ødegård i bemanningsavdelingen.

- Det er gode muligheter for studenter å søke helgestilinger, som senere kan bli til både sommerjobb og en fast stilling. Studentene utvikler bred kunnskap innenfor ulike fagområder, og sykepleierstudenter får blant annet sertifisering innen blodprøvetaking. Sykepleierstudenter ansatt i helg gjennom studieforløpet har sommerjobb under utdanningen og får tilbud om fast trainee-stilling i 100% etter endt utdanning, sier seksjonsleder Susanne Kupke i bemanningsavdelingen.

Traineeprogrammet gjennomføres i samarbeid med døgnområdene i sykehuset, både i somatiske avdelinger og i psykiatrisk avdeling. Traineene gjennomfører et eget introduksjonsprogram og har ekstra fagdager innen sykepleie, vernepleie og helsefag. 

I løpet av to år skal samtlige traineer som ansettes innom tre døgnområder i somatikk eller psykiatri. Etter endt program har medarbeiderne fortsatt en 100 prosent fast stilling i sykehuset, enten i kombinasjonsstilling eller i bemanningspoolen.