Klare til å ta imot pasienter

Fra i dag mandag 21. januar økes antall sengeplasser i Sykehuset Østfold Moss med 20 senger for en avgrenset periode. – De første pasientene er snart på vei fra Kalnes, og vi regner med å ha full sengepost her i løpet av morgendagen, sier avdelingssjef Fiona Skjennem.

Medarbeidere i den nye sengeposten i Moss
Avdelingssjef Fiona Skjennem, sykepleier Guri Wevelstad og postsekretær Anne Marte Nordli venter de første pasientene i dag. Foto: Eline Gammelsrød, Sykehuset Østfold

​De 20 ekstra sengene i Moss vil være beregnet på pasienter som er innlagt på Kalnes og har startet behandling der, men som trenger videre oppfølging og behandling på sykehus før de skrives ut.

- Sengeposten i Moss er godt bemannet med både leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og postsekretær, sier Skjennem som er avdelingssjef i bemanningsavdelingen i sykehuset. Denne avdelingen har stått for bemanningen av den nyopprettede sengeposten.

Ikke de sykeste

Pasientene som flyttes til Moss, vil være indremedisinske pasienter som ikke har behov for akuttbehandling. Det kan for eksempel være pasienter med hjerte- og lungesykdommer eller infeksjoner.

- De sykeste pasientene vil ikke bli flyttet hit til Moss. I sengeposten her vil det være avklarte pasienter som ikke skal ha behov for et langt sykehusopphold, sier Skjennem.

Ikke optimalt

Pasientene som flyttes til Moss, vil i hovedsak kjøres fra Kalnes i Helseekspressen. Denne bussen har både helsepersonell og medisinsk utstyr om bord.

- Vi vil gjøre overflyttingen så god som mulig. Det er selvfølgelig ikke optimalt for pasienter å bli flyttet under et sykehusopphold, men det er nødvendig for at vi skal kunne gi best mulig behandling til alle pasientene våre, sier prosessdirektør Liv Marit Sundstøl.

Det er ikke meningen at disse pasientene skal tilbake til Kalnes, men at de skal være i Moss til de kan skrives ut.

Mange har stått på

De 20 nye sengene i Moss er plassert i 4. etasje i sykehuset. Her er både enkeltrom, dobbeltrom en firemannsstue. I den samme etasjen er det allerede en sengepost for ortopedi og kirurgi, hvor blant annet pasienter som har vært gjennom planlagte hofteoperasjoner og kneoperasjoner er innlagt. Et eget buffetområde hvor pasienter kan forsyne seg med mat og drikke, ligger midt mellom sengepostene.

- Jeg er imponert og takknemlig for at vi har så mange fleksible og positive medarbeidere i sykehuset. For å få opprettet denne sengeposten så raskt, er det mange som har stått på, sier Skjennem.


Stor aktivitet i Moss

Mens Sykehuset Østfold Kalnes er akuttsykehus for befolkningen i Østfold og Vestby, er sykehuset i Moss forbeholdt planlagt aktivitet, både når det gjelder somatikk (fysisk helse) og psykisk helsevern. Innen somatikken er det blant annet en stor dagkirurgisk enhet, øyeavdeling for hele Østfold, bildediagnostikk, en rekke poliklinikker, og planlagte ortopediske og kirurgiske operasjoner.