HELSENORGE

Laboratoriet dobler kapasiteten

For å kunne analysere stadig flere koronatester fra kommunene, dobler nå Sykehuset Østfold kapasiteten på laboratoriet. - Når de nye maskinene er på plass, vil vi kunne analysere opp til 12 000 prøver i uka, sier avdelingssjef Anne Palacios i senter for laboratoriemedisin på Kalnes.

Anne Palacios
Anne Palacios, avdelingssjef i senter for laboratoriemedisin

​Antall koronatester i kommunene øker og i tillegg skal testene som tas ved grenseovergangene analyseres.
- Vi analyserer omtrent 6000 prøver hver uke nå og nærmer oss maks kapasitet. Samtidig ser vi at behovet øker. Det er viktig for oss å kunne gi raske svar på alle prøvene vi mottar, så vi er glade for at vi i løpet av kort tid, kan øke kapasiteten, sier Palacios.

Sykehuset Østfold jobber tett med kommunehelsetjenesten i de ulike kommunene i Østfold, og absolutt de fleste testene som blir tatt av innbyggerne, sendes til Kalnes for å analyseres.
- Kommunene er opptatt av å følge den nasjonale oppfordringen om å teste flere, så vi mottar stadig flere prøver. Ved å utvide driften i laboratoriet, kan vi analysere dobbelt så mange prøver hver dag. I tillegg har Sykehuset Østfold et godt samarbeid med Ahus som kan bistå oss med analysering ved behov, sier avdelingssjefen.

Det nye utstyret er bestilt og vil komme til sykehuset om noen uker. Avdelingen øker også bemanningen for å kunne håndtere den store mengden koronatester.
- Testsentrene ved Svinesund og Ørje har nettopp åpnet, så foreløpig er det vanskelig å si hvor mange som vil komme til å teste seg ved grenseovergangene. Men siden Sykehuset Østfold er valgt til å analysere prøvene som tas der, må vi være forberedt.