Lager friluftsløype for sykehuset

Responsen var god da Sykehuset Østfold spurte Aage Rishøi og foreningen Tur og lysløypa i Sarpsborgmarka om hjelp til å skape bedre uteområder for pasienter. I disse dager legger en ivrig dugnadsgjeng til rette for nye turløyper og uteområder ved Kalnes.

Fra v. Torgeir Bjercke, Erik Lysø, Johan Nøstvold, Jan Andersen, Gunnar Bøhaugen, Per Fillingsnes, Reidar Nedrum, Per Fronth-Andersen og Aage Rishøi.

​- Jeg er så tent på å få gjort dette her, smiler Aage Rishøi i Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka. Den lokale gruppa består av en rekke frivillige turglade, som også står bak oppbygging, drift og vedlikehold av det populære turstedet Appelsintoppen.

Nå legger de ned solid dugnadsinnsats rett utenfor sykehusveggen på Kalnes. I skogsområdet som strekker seg fra venstre siden av sykehuset mot Sarpsborg mot Kalnes videregående og baksiden av sykehuset er både rasteplasser og to merkede turløyper i ferd med å ta form.

- Helse i skog og mark

- Dette kommer til å bli så mye brukt, mener Bjørn Vingsjø som jobber som assistent i psykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold. Han er den som kastet frem ideen om å kontakte Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka for å høre om de var interessert i å samarbeide om nye turområder hvor medarbeidere kan ta med pasienter på tur.

- Tidligere hadde vi muligheten til å bruke Fredrikstadmarka, men her på Kalnes har vi gått tur med pasienter på parkeringsplassen, og det synes jeg er trist. Jeg kjenner området godt, og har tidligere sett hvilke muligheter det gir å kunne ta med pasienter på tur. Det ligger mye helse i skog og mark, sier Vingsjø.
Han er strålende fornøyd med innsatsen som legges ned, og gleder seg til de nye turområdene blir klare. Det skjer i løpet av en ukes tid.

- Dette har gått veldig fort. Aage Rishøi og de andre i Tur- og Lysløypa i Sarpsborgmarka var veldig positive til initiativet, så det har virkelig gått unna. De har fulgt et dyretråkk og merket opp stiene, og det blir lagt til rette for det blir lagt til rette for rasteplass på tre ulike steder langs løypa. Deriblant på høyden, med utsikt mot Kalnes videregående skole og omegn, forklarer Vingsjø.

Samarbeidsprosjekt

- Da henvendelsen kom, var det absolutt noe vi ville bidra til, sier Aage Rishøi. Sammen med det frivillige turlaget, startet han arbeidet med å rydde skog og kratt sist uke. Det er ildsjelene i Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka som står  bak selve arbeidet med å lage de nye turløypene, og sykehuset dekker kostnadene. Videre er det også inngått et samarbeid med Kalnes videregående skole. Flere fra ASVO har også hjulpet til med å ordne uteområdene.

- Vi lager to løyper. Den lengste blir rundt 4,5 kilometer, og den andre på rundt 2 kilometer. Vi har kjøpt inn tre turkrakker med bord som skal stå på rasteplassene, sier Rishøi. Den første strekningen gruslegges, og arbeidet med etablering av merkede turløyper og rydding langs stiene, skal være unnagjort i løpet av kort tid.

Bjørn Vingsjø

Bjørn Vingsjø som jobber ved psykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold, hadde ideen om å engasjere Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka for å lage nye turløyper og uteområder for medarbeidere ved Kalnes.

Frivillige fra Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka lager turløyper ved Kalnes

Frivillige fra Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka hjelper til med nye turløyper og rasteplasser for pasienter og medarbeidere ved Kalnes.

Nye krakker med bord er kjøpt inn og plassert ut ved rasteplasser

Nye krakker med bord er plassert ut