HELSENORGE

Må innføre besøksforbud

Sykehuset Østfold har nå så mange pasienter at vi har gått i gul beredskap. Samtidig øker smitten raskt i kommunene rundt oss og en ny virusvariant skaper usikkerhet. For å minske smitterisikoen og belastningen på sykehuset, innfører sykehuset besøksstopp fra i morgen 10. desember. 

Sykehuset Østfold Kalnes
Besøksforbudet gjelder sykehuset på Kalnes og i Moss, og i sykehusets enheter ute i kommunene.

Under pandemien har sykehuset hatt besøksstopp i lengre perioder, og selv om sykehuset åpnet for besøk i sommer, har det vært strenge restriksjoner for hvor mange som har kunnet kommet på besøk, og hvor lenge de har kunnet være hos pasienten.

Sykehuset har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende, men slik situasjonen er nå, må vi beskytte både pasienter og medarbeidere. Derfor innføres besøksstopp fra i morgen tidlig.

Noen unntak

Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel, eller ledsager for pasienter med avklart behov for følge.

Foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken. Her er det kun foresatte som kan komme på besøk nå.

Sykehuset vil prøve å legge til rette for at alvorlige syke pasienter kan få besøk. Dette må da avklares med avdelingen på forhånd.

Etter avtale kan det gjøres unntak ved besøk i psykisk helsevern og ved besøk hos barn. I utgangspunktet er det barn opp til 18 år det kunne gjøres unntak for, men avdelingene kan også vurdere om pasienter mellom 18 og 23 år har behov for at pårørende kan være til stede.

Pasienter som trenger assistanse kan ha med 1 ledsager til timeavtale i sykehuset.

Egne regler i akuttmottaket

Akuttmottaket har svært stor pågang av pasienter og begrenset plass. Her er det kun barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, som kan ha med seg en ledsager.

Kritisk syke pasienter kan ha med seg pårørende.

Munnbind

Pasienter som skal til poliklinikker, dagbehandling og til akuttmottaket, skal bruke munnbind. Dette gjelder også besøkende i sykehuset og eventuelle ledsagere.   

Munnbind blir delt ut ved inngangene ved sykehusene i Moss og Kalnes til de som ikke har med selv. Etter klokken 16.00 er det lagt til rette for at de som kommer, kan ta munnbind selv. Ved andre lokasjoner vil det være munnbind tilgjengelig ved inngangene. Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind.