HELSENORGE

Mange avdelinger har utvidet åpningstiden

Selv om Sykehuset Østfold er i gul beredskap, kalles mange pasienter inn til planlagte kontroller og behandling både på kveldstid og i helger i tillegg til vanlig dagbehandling. – Koronaen har gjort at mange timer har blitt utsatt. En rekke avdelinger har utvidet åpningstider for at flere pasienter kan få behandling, sier avdelingssjef Anette Siebenherz.

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

​Hele 14 fagområder i sykehuset på Kalnes og i Moss tar imot pasienter til planlagte undersøkelser og behandling på kveldstid og i helgene.

- Vi har en ustabil smittesituasjon i kommunene rundt oss, og vi vet ikke om vi vil få så mange covidpasienter at vi vil bli nødt til å stanse mer av den planlagte driften igjen. Men enn så lenge prøver vi å opprettholde den planlagte virksomheten, og medarbeiderne strekker seg langt for å kunne gi behandling til så mange pasienter som mulig, sier Siebenherz.

Antall pasienter øker

Mye planlagt virksomhet i sykehuset ble utsatt da koronaen kom til Norge, og dette har påvirket ventetiden for pasienter som skal til sykehuset for planlagte undersøkelser og behandling.

- I tillegg ser vi at antall henvisninger til sykehuset øker innenfor flere fagområder, så vi jobber for å øke kapasiteten for å kunne ta imot stadig flere pasienter, sier hun.

Trenger mer plass

Sykehuset Østfold har behov for mer plass både til døgnplasser og til poliklinikk hvor planlagt behandling og undersøkelser foregår. Sykehuset er derfor i gang med et stort prosjekt «kapasitetsøkning somatikk på kort sikt (2020-2025)» for å løse noen av kapasitetsutfordringene. For å frigjøre areal, er planen blant annet å flytte kontorplasser ut av sykehusbygget på Kalnes og inn i et modulbygg i tilknytning til sykehuset.

I prosjektet er det etablert to delprosjekter:

Delprosjekt 1.    Opprettelse døgnplasser Kalnes. Delprosjektet ledes av Tore Dag Olsen, spesialrådgiver, eiendomsavdelingen.

Delprosjekt 2.    Økt poliklinikk og dagbehandling Moss og Kalnes. Delprosjektet ledes av Anette Siebenherz, avdelingssjef avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og revmatologisk avdeling.

- Vi har intervjuet 17 seksjonsledere og avdelingssjefer for å kartlegge behovet for mer areal til poliklinikk i sykehuset på Kalnes. Det er et stort behov for flere poliklinikkrom, og det er imponerende hvordan avdelingene prøver å utnytte arealene de har til rådighet, sier Siebenherz.

Løsningsorienterte

Noen av grepene som tas er å sette opp ekstra poliklinikktimer på kvelder og på lørdager, rom og ressurser planlegges ned til hver enkelt time, og avdelingene bruker ledige rom om hverandre. I tillegg brukes telefon- og videokonsultasjoner når det er mulig.
- Flere avdelinger har også flyttet deler av sin poliklinikkvirksomhet til sykehuset i Moss, sier hun.

Anette Siebenherz

Avdelingssjef Anette Siebenherz