Helsenorge

Mange med sommerskader

Operasjonsteamene jobber for fullt, og ekstra team er satt inn på kvelder og planlegges i helger. Likevel er pågangen av pasienter med bruddskader så stor, at mange må vente på å bli operert. – Det er leit for pasientene som må vente, men vi er nødt til å be om tålmodighet, sier avdelingssjef Asbjørn Sorteberg.

Asbjørn Sorteberg
Avdelingssjef Asbjørn Sorteberg

​Varme, lange sommerdager med mye utendørsaktivitet skaper problemer i ortopedisk avdeling i Sykehuset Østfold.
- Sommerukene er høysesong for skader. Det er vi forberedt på. Men selv med ekstra personell på og operasjoner på kveldstid, klarer vi ikke å ta unna alle pasientene som kommer, sier Sorteberg.

Mange operasjoner

Båtliv, glatte svaberg, klatring i stiger, sykkelturer og trampoliner betyr stor pågang til sykehuset av pasienter som har skadet seg.

- Den siste uken har vi fått inn langt flere øyeblikkelig hjelp-pasienter med bruddskader enn vanlig. Normalt opererer vi rundt 40 øyeblikkelig hjelp pasienter i uka. På mandag morgen hadde vi 49 slike pasienter som ventet på operasjon. Det betyr at vi må prioritere disse pasientene, og det går til en viss grad utover de planlagte operasjonene. Vi setter også inn ekstra ressurser for å få operert alle skadene, sier avdelingssjefen. 

Brukne bein og armer, ødelagte ankler og håndledd er gjengangere på sommeren. Stor utendørs aktivitet er hovedårsaken, og skadene blir ofte verre om sommeren enn om vinteren, med fall på hardt underlag som asfalt og fjell.

- I tillegg får vi inn mange komplekse skader, for eksempel pasienter med flere brudd, gjerne både i bein og armer. Det fører til at operasjoner tar lengre tid og krever mer utstyr, sier Sorteberg.

Noen skal vente

Et brudd er ofte svært smertefullt, men at en pasient har et brudd, betyr ikke alltid at pasienten skal opereres med det samme.

- Enkelte brudd, som hoftebrudd, bør opereres så raskt det lar seg gjøre. Ved andre brudd kan det være nødvendig å vente helt opp til 14 dager før hevelse og eventuelle sårskader på huden er leget. Enkelte brudd sees også an for å se om det kan behandles uten operasjon, men vi kontrollerer disse bruddene hyppig for å se at de ikke gror feil. Det kan være lenge å vente for en som har det vondt, men det er nødvendig medisinsk, sier Sorteberg.

Noen av pasientene som må vente, kan gjøre det hjemme. Andre må bli på sykehus av medisinske årsaker.

Ber om tålmodighet

Den store pågangen av pasienter fører også til at mange pasienter som er forespeilet operasjon, får vite at operasjonen er utsatt.
 - Å måtte vente er tøft for pasientene, men vi må prioritere pasientene det haster mest med. Vi legger opp til at vi har et tett program for å utnytte både operasjonsstuer og operasjonsteam. Minuset er at vi kan risikere at det kommer inn pasienter på kveld og natt som må komme først i køen når vi starter neste morgen. Det betyr at pasienter som har fått beskjed om operasjon, ikke alltid blir operert som planlagt. Det er dessverre vanskelig å forutse driften i et akuttsykehus, sier han.