Mange sensommerbarn i Østfold

Siden 1. august har det blitt født hele 90 barn på Kalnes. - Det er ofte mange fødsler om sommeren, men de siste ukene i år har det vært ekstra stor aktivitet, sier seksjonsleder Nina Håland Sørlie.

Nina Håland Sørlie og Olai
Lille Olai er en av hele 90 små som foreløpig har kommet til verden på Kalnes i august. Seksjonsleder Nina Håland Sørlie er daglig med på fødsler i avdelingen.

​Mens østfoldinger flest har søkt etter hvilesteder i skyggen disse sommerukene, har omtrent to hundre kvinner gått løs på de største fysiske utfordringene som finnes, på føden på Kalnes.
- I uke 30 og 31 ble det født 18 flere barn i år enn i fjor. Og fra 1. august har det vært veldig travelt her, sier Sørlie.

God kapasitet

Romslige fødestuer, badekar og lystgass, gjør det attraktivt å føde i Østfold. Med ni fødestuer har sykehuset helt fra det åpnet, hatt god kapasitet til å ta i mot fødende.  I fjor ble også kvinneklinikken utvidet med flere nye rom. I tillegg til at det nå er 30 barselrom, har avdelingen også ansvaret for sju observasjonsrom for gravide som må innlegges på sykehus i løpet av svangerskapet, og ni pasientrom for gynekologiske pasienter.

- At vi har samlet et så bredt tilbud til kvinner er en stor fordel. Vi har alltid medarbeidere med god kompetanse på dette feltet, innen rekkevidde. Vi hjelper hverandre, og i de mest travle dagene nå har vi brukt pasientrom på gynekologisk som barselrom, sier hun.

Differensiert tilbud

Kvinner som føder i Norge, skal ha et differensiert fødetilbud. Det betyr at fødetilbudet er tilpasset den enkelte kvinnes behov for omsorg og oppfølging under fødselen. På Kalnes er alle de ni fødestuene utstyrt med teknisk utstyr som brukes til å overvåke mor og barn om det er nødvendig. Er det ikke behov for avansert overvåkning under fødselen, blir ikke utstyret tatt i bruk.

Kan føde i vann

Store badekar er tilgjengelig for fødende, og kan både brukes før og under fødsel. At lystgassen er tilbake i Sykehuset Østfold, er også populært, med nye og bedre masker slik at mindre lystgass siver ut i rommet.
- Lystgass er noe mange fødende ønsker å benytte. I tillegg tilbyr vi selvfølgelig epidural, akupunktur og annen smertelindring, sier seksjonslederen.

Berømmer innsatsen

Medarbeidere haster mellom rommene. Det er travelt når så mange små bestemmer seg for å komme til verden i løpet av få dager.
- Her trår alle til. Jeg er imponert over innsatsviljen til medarbeiderne i sommer. Både leger, jordmødre og barnepleiere har brettet opp ermene, og vi seksjonsledere er også daglig med på fødsler. Papirarbeidet får vi ta på kveldstid og i helgene, sier hun.

Drikk mye

Hetebølgen i Østfold merkes det heldigvis lite til inne i det nye sykehusbygget. Men for gravide som ennå har noe igjen av svangerskapet og ikke er på sykehuset, har seksjonslederen noen viktige råd.
- Er du gravid, er det ekstra viktig at du passer på å få i deg nok drikke og nok salter. Og det beste er å holde seg i skyggen, sier hun.