Midlertidig sengepost i Moss avviklet

Tirsdag 5. mars ble den midlertidige sengeposten i Moss avviklet.  - Planen var å ha sengeposten åpen i kun noen uker. De siste dagene har det vært svært få pasienter i Moss, og da er viktig at sykepleierne og helsefagarbeiderne kommer tilbake til Kalnes, sier klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin.

Sykehuset Østfold Moss
Sykehuset Østfold Moss

​21. januar i år ble antall sengeplasser i Sykehuset Østfold Moss økt med 20 senger for en avgrenset periode.
- Pasientene som ble flyttet fra Kalnes til Moss, var indremedisinske pasienter som ikke hadde behov for akuttbehandling, sier klinikksjefen. Dette var for eksempel pasienter med hjerte- og lungesykdommer eller infeksjoner.

Vil evaluere løsningen

I den midlertidige sengeposten var det kun avklarte pasienter som ikke hadde behov for et langt sykehusopphold. Sengene var beregnet på pasienter som var innlagt på Kalnes og hadde startet behandling der, men som trengte videre oppfølging og behandling på sykehus før de ble skrevet ut.

- Utvelgelsen av pasienter som kunne sendes til Moss, var mer krevende enn forventet. Vi har hatt pasienter i Moss hver dag etter at vi åpnet de ekstra sengene, men sengeposten har ikke blitt utnyttet så godt som vi håpet. Likevel vil jeg påpeke at alt vi gjør for at pasienter skal slippe å ligge på korridor, er viktige tiltak, sier Solyga.

Opprettelsen av ekstra senger i Moss var et av flere tiltak ved ekstra stor pågang av pasienter.
- Nå bør vi i fellesskap evaluere om dette var en god løsning, sier han.

Fortsatt tomannsrom

Selv om antall influensatilfeller nå går ned, kommer det fortsatt mange pasienter på Kalnes. I utgangspunktet skal alle pasienter som blir innlagt, få enerom, men i fjor høst ble 27 pasientrom gjort om slik at de kan brukes som tomannsrom.

- De fleste av disse rommene brukes fortsatt til to pasienter. Det kommer fortsatt mange pasienter til sykehuset, og vi har dessverre derfor fremdeles pasienter som må ligge på korridor i noen sengeområder, sier Solyga.

Fortsatt senger i Moss

Den midlertidige sengeposten i Moss var plassert i 4. etasje i sykehuset. I den samme etasjen er det også en ordinær sengepost for ortopedi og kirurgi, hvor blant annet pasienter som har vært gjennom planlagte hofteoperasjoner og kneoperasjoner er innlagt. Denne sengeposten vil fortsatt brukes som vanlig.

Volker Solyga

Klinikksjef Volker Solyga