HELSENORGE

Morsmelkbanken trenger givere

Har du, eller kjenner du noen som kan bli morsmelkgiver? Morsmelkbanken på Kalnes trenger flere givere.

Barnepleier Cecilie Ramstad ved nyfødtintensiven håper flere givere vil hjelpe til med å fylle opp morsmelkbanken.

​Små mirakler trenger deg som har mulighet til å bidra med morsmelk til melkebanken. Morsmelkbanken tar imot melk fra friske, ikke-røykende mødre som har kommet godt i gang med ammingen. Du kan ikke bruke medisiner, og må ha fulgt det norske vaksinasjonsprogrammet.

Det er veldig viktig at sykehuset hele tiden har morsmelk tilgjengelig, spesielt til barn hvor mor ikke har kommet i gang med amming, eller ikke kan amme selv. En morsmelkgiver er med på å gi disse barna best mulige ernæring.

​Det vil bli gitt veiledning om hygiene og pumping. I tillegg vil det bli tatt en blodprøve av deg som ønsker å donere morsmelk. Alt utstyr du trenger, vil morsmelkbanken på sykehuset hjelpe deg med.

Melken vil bli gitt til syke, små barn på nyfødtintensiv- og barselavdelingene. Det gis en godtgjørelse for melk som godkjennes. 

Ta kontakt med morsmelkbanken dersom du vil bidra:

E-post: morsmelkbanken@so-hf.no eller tlf. 41 70 83 11 (kl. 08.00 - 15.00)