HELSENORGE

Mutert virus påvist i hjerteavdelingen

Den engelske virusvarianten av korona er påvist i hjerteavdelingen i Sykehuset Østfold Kalnes. Til sammen seks pasienter og 30 medarbeidere er satt i karantene for å hindre smittespredning.

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

​Smitteutbruddet i hjerteavdelingen ble kjent fredag 12. februar da to medarbeidere hadde testet positivt på korona. Etter dette har ytterligere en medarbeider testet positivt.

Siden det var mistanke om at smitten i avdelingen kunne skyldes den engelske varianten av koronaviruset, har avdelingen håndtert smitten som om det muterte viruset var påvist.

Det er nå bekreftet at medarbeiderne som er smittet, har den engelske virusvarianten.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling, og avdelingen har gjennomført en grundig smittesporing. Alle nærkontakter er kontaktet og er i karantene.

Hjerteavdelingen har stengt ett sengetun, og har innført inntaksstopp på et annet for å hindre videre smittespredning. Det vil si at noen hjertepasienter blir innlagt på andre avdelinger nå.