HELSENORGE

Mutert virusvariant påvist hos medarbeider i Sykehuset Østfold

En medarbeider i fødeavdelingen testet positivt for koronavirus 24. januar. I dag 31. januar ble det bekreftet fra FHI at dette var den britiske muterte virusvarianten. Medarbeideren har ikke hatt nærkontakt med pasienter.

- Medarbeideren har ikke vært på jobb med pasientkontakt i dagene før og etter positiv test, men deltok i opplæring sammen med tre andre medarbeidere to dager før symptomdebut. Disse medarbeiderne har vært i karantene og har testet negativt, sier klinikksjef Eirin Paulsen i klinikk for kvinne/barn.


To medarbeidere i samme avdeling testet positivt seks dager senere. Disse har ikke vært i nærkontakt med personen som har fått påvist det muterte viruset. Søndag og mandag vil alle medarbeidere i fødeavdelingen samt i seksjoner de samarbeider med bli testet.


- Vi ser med alvor på at en av våre medarbeidere har fått påvist den muterte varianten som er mer smittsom. Fødeavdelingen har strenge smitteverntiltak. Alt personell går med munnbind og øyebeskyttelse i all kontakt med pasienter, og det føres lister over alle nærkontakter på alle vakter, sier Paulsen.


Som følge av utbruddet i Nordre-Follo ble det innført testing av alle fødende mandag 25. januar. Det er ingen mistanke om spredning av smitten til pasienter i avdelingen.


- Det er ingen mistanke om at smitten har blitt ført videre til pasienter. Vi vil likevel be alle som har vært i avdelingen i løpet av den siste uken ta kontakt med teststasjonen i sin kommune om de har symptomer, sier Paulsen.


- Den påviste smitten hos en medarbeider vil ikke få konsekvenser for fødetilbudet i sykehuset, sier Paulsen.


Sykehuset samarbeider med FHI og kommuneoverlegen i medarbeiderens hjemkommune om smitteverntiltak og smittesporing. Sykehuset Østfold anbefaler alle i opptaksområdet å ta i bruk smittestopp app på telefonen sin.