HELSENORGE

Nå analyserer sykehuset alle positive prøver

Fra denne uken kjører laboratoriet i Sykehuset Østfold alle positive koronaprøver gjennom en ekstra analyse for å avdekke om det er den engelske virusvarianten. – Det er ingen tvil om at det muterte viruset har spredd seg, sier avdelingssjef Anne Palacios i senter for laboratoriemedisin.

Anne Palacios
Avdelingssjef Anne Palacios i senter for laboratoriemedisin

​I løpet av de tre første dagene denne uken, har laboratoriet påvist koronavirus i 152 prøver. 
- Analyser har vist at det er den engelske varianten i hele 120 av de 152 prøvene.  Det vil si at nesten 80 prosent av koronaprøvene vi har analysert disse tre dagene, er den engelske virusvarianten, sier Palacios.

Analyseres to ganger

Senter for laboratoriemedisin begynte å ta i bruk metoden for å avdekke muterte virus for to uker siden, men det er først denne uken at de analyserer alle prøvene hvor de har påvist koronavirus.

For å avdekke den engelske, sørafrikanske og brasilianske varianten av viruset, bruker laboratoriet en PCR-analyse som også er den analysemetoden som brukes for å påvise det opprinnelige koronaviruset.

Dersom en prøve viser positivt resultat på koronavirus, vil prøven analyseres på nytt for å avdekke om dette dreier seg om en av de muterte variantene. Dette gjøres da som en egen PCR-analyse.
- Når vi analyserer prøven for å se etter mutasjoner, klarer vi å identifisere den engelske varianten, men foreløpig kan vi ikke skille mellom brasiliansk og sørafrikansk variant av virus. Dersom vår analyse avdekker at det kan være den brasilianske eller sørafrikanske varianten, sender vi prøven videre til FHI for analyse, sier Palacios.

Raskere svar

At laboratoriet i sykehuset selv kan påvise og bekrefte den engelske virusvarianten, som per nå er den mest utbredte av de muterte virusene, gjør at kommunene får raskere svar. Da de første mistankene om muterte koronavirus dukket opp, måtte prøvene sendes til Folkehelseinstituttet (FHI) for å bli bekreftet.

- Sykehusene fikk i oppdrag av FHI å ta i bruk PCR-analyse for å selv kunne påvise muterte virus. Nå er all logistikk og materiale på plass her hos oss slik at vi kan kjøre en analyse av alle positive koronaprøver, sier hun.

Må isoleres

Laboratoriet i sykehuset på Kalnes analyserer opp til 12 000 prøver i uken, i all hovedsak fra innbyggere i Østfold. Den ordinære PCR-analysen som påviser koronavirus tar 5,5 timer. Analysen av de positive prøvene som tas i etterkant for å avdekke muterte varianter av viruset, tar fra 4-6 timer.

For å utnytte kapasiteten i laboratoriet, samler laboratoriet opp alle prøvene som er positive i løpet av en dag, og analyserer dem på nytt neste dag for å se etter de muterte variantene.
- Det viktigste er at personer som er smittet av korona, får rask beskjed slik at de isolerer seg og hindrer videre smittespredning. Dersom det er et mutert virus, vil kommuneoverlege få beskjed i etterkant, når prøven er analysert, sier Palacios.