Nå kan du se mer av journalen din på nett

Fra 9. desember 2018 har Sykehuset Østfold utvidet pasientens lesetilgang til flere journaldokumenter i minjournal.no.

minjournal.no
På nettstedet  minjournal.no kan østfoldinger nå logge inn og se mer av sin egen journal.

​Tidligere har pasientene kun hatt tilgang til å lese brev og epikriser, som er sammendrag av informasjon etter innleggelse. Denne tilgangen har de hatt siden 8. oktober 2015.

De nye dokumentene som er gjort tilgjengelig for pasienter, er opprettet etter 15. oktober i år. Eksempler på dokumenter som nå er tilgjengelige, er notater som er skrevet når pasienter har time på sykehuset uten å være innlagt, notat fra dagkirurgiske operasjoner og behandlingsplaner.

En pasientrettighet

Innsyn i journal er en pasientrettighet som ble innført i 1977. Å tilby innbyggerne digitalt innsyn i pasientjournal er både et regionalt og et nasjonalt mål. Tjenesten legger til rette for at pasienter enkelt skal kunne få økt innsikt i egen helsesituasjon.

- Pasientene skal få mulighet til enklere innsyn i egen helse og behandling, i tillegg til at de kan kvalitetssikre informasjonen i journalen og gi tilbakemelding ved feil, sier Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Østfold.

For å se informasjonen som ligger på minjournal.no, logger du deg inn ved å bruke BankID eller Buypass ID. Journaldokumenter for barn er ikke tilgjengelig via minjournal.no

Dersom pasientene ønsker innsyn i hele pasientjournalen sin, må de fortsatt fylle ut et undertegnet skjema og sende det i posten til sykehuset.

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

Her finner du mer informasjon om å innsyn i pasientjournalen.

Innsyn i logg fra neste år

Sykehuset Østfold er del av det regionale prosjektet for innsynstjenester i helsenorge.no, men dette prosjektet er nå forsinket.

- Siden sykehuset allerede har pasientinnsyn i MinJournal, så brukes denne frem til innsyntjenesten er klar på helsenorge.no. Målet er at dette skal være klart i juni 2019, sier lokal prosjektleder Jon-Espen Sjøstrøm.

MinJournal har ikke innsynslogg, det vil si at pasienter foreløpig ikke kan se hvilke sykehusmedarbeidere som har vært inne i journalen. Denne tjenesten kommer først med helsenorge.no sommeren 2019.