HELSENORGE

Nå skal Halden få ny ambulansestasjon

- En ny ambulansestasjon vil gi økt kapasitet, vil være mer funksjonell og gi et bedre arbeidsmiljø, sier Tore Dag Olsen, konstituert eiendomssjef i Sykehuset Østfold. Nå har sykehuset fått klarsignal fra styret til å gå videre med forprosjektet til ny ambulansestasjon i Halden.

​​I styremøte 21. juni godkjente styret konseptrapport steg 2– ny ambulansestasjon

Tore Dag Olsen

Tore Dag Olsen

​Halden. Et viktig prinsipp for bygging av ambulansestasjoner i Østfold, er at de kommunale- og spesialisthelsetjenestetilbudene skal være samlokalisert. ​

Tidligere Halden sykehus, som nå heter Haldenklinikken, huser fortsatt mye sykehusdrift. Vegg i vegg ligger det kommunale helsehuset, som Halden kommune nå bygger om. Den kommunale legevakten som holder til i en del av sykehusbygget, vil innen utløpet av 2022 flytte inn i de nye lokalene til Helsehuset.

I styrets vedtak blir det poengtert at det skal arbeides videre med alternativet som prosjektgruppen foreslår.
- Vi har utredet flere alternativer, både et frittstående nybygg og ombygging av eksisterende arealer med påbygg. Alternativet som er valgt, vil bli plassert i det området hvor legevakten for Halden ligger i dag. Planen er at halvparten av den nye ambulansestasjonen vil være i et nybygg, mens den andre halvparten vil være i ombygde arealer i sykehusbygget, sier Olsen. 

Dagens ambulansestasjon ligger i dag i et eget bygg på sykehusområdet. 
- Bygget er lite funksjonelt, med kun to plasser inne til ambulanser. I den nye stasjonen vil vi ha plass til fire biler, som vil gi økt mulighet til å bygge ut kapasiteten i årene fremover, sier han.

Arbeidet med forprosjektet settes i gang etter sommeren.
- Planen er at ny ambulansestasjon skal være klar til innflytting tidlig 2023, sier Tore Dag Olsen.


Illustrasjon ny ambulansestasjon Halden


​Slik kan den nye ambulansestasjonen bli seende ut. Illustrasjon: Sykehuset Østfold