HELSENORGE

Nedjusterer til grønn beredskap

Torsdag 13. januar klokken 12.00 nedjusterer Sykehuset Østfold beredskapsnivået fra gul til grønn. – Det høye overbelegget som har vært de siste ukene er redusert, og pågangen av pasienter med covid-19 har stabilisert seg, sier administrerende direktør Hege Gjessing.


Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvordan den store spredningen av omikron-varianten vil påvirke sykehuset.

-Signalene er at langt færre trenger sykehusinnleggelse ved omikronsmitte, samtidig er smittetallene høye i vårt opptaksområde. Vi følger situasjonen tett sammen med kommunene, og har planene klare for å kunne sette inn tiltak for å kunne ta imot flere pasienter igjen. Nå er situasjonen slik at dette kan håndteres innenfor rammene av grønn beredskap, sier Hege Gjessing.

Sykehuset Østfold har vært i gul beredskap siden 9. desember 2020.