HELSENORGE

Ny hurtigtest i akuttmottaket

Hver dag kommer det omtrent 20 pasienter til akuttmottaket på Kalnes som har symptomer som gjør at de må testes for korona. Nå har mottaket tatt i bruk en ny hurtigtest som gir svar etter 20 minutter. Hurtigtesten skal brukes i tilfeller hvor det haster å få svar.

Tine Thorgersen, Anita Kristiansen og Malin Kristiansen
F.v. Tine Thorgersen, Anita Kristiansen og Malin Kristiansen i akuttmottaket i Sykehuset Østfold Kalnes.

​- At vi raskt får avklart om noen av pasientene som kommer inn er smittet, vil lette arbeidet her i akuttmottaket, sier sykepleier Malin Kristiansen.

Av de omtrent 20 pasientene som testes for korona hver dag, er det kanskje bare en som tester positivt. Men så lenge situasjonen er uavklart, må alle medarbeidere som undersøker og behandler pasientene ikle seg fullt smittevernutstyr. Pasientene må også holdes helt isolert til de vet om de er smittet. Når en test viser at pasienten ikke er smittet av korona, kan han eller hun flyttes videre innad i avdelingen eller til den avdelingen de skal til. 

- Hurtigtesten skal kun brukes på pasienter som kommer til akuttmottaket. Det er legene her som vurderer hvilke pasienter ut fra bestemte kriterier, vi skal bruke hurtigtester på. Vi kan ta 15 slike tester hver dag da det er begrensninger på reagenser, sier driftskoordinator Camilla Amundsen.

Har lært opp superbrukere

Den nye hurtigtesten heter SARS-CoV-2&influenza A/B.
- Vi brukte det samme utstyret i fjor for å bekrefte eller avkrefte om pasienter hadde influensa, så utstyret er ikke helt nytt for oss, sier hjelpepleier Anita Kristiansen.

Hun er en av superbrukerne som nå lærer opp egne kollegaer i akuttmottaket etter å ha fått opplæring av fagbioingeniør Tine Thorgersen fra laboratoriet.
- Poenget med å ta i bruk denne hurtigtesten er nettopp å gjøre hverdagen i akuttmottaket litt enklere, sier Thorgersen.

Alle hurtigtester som tas i sykehuset, blir også analysert på ordinær måte, så den nye testen påvirker ikke kapasiteten til laboratoriet.
- Hurtigtestene er sikre, men vi velger likevel å kjøre en analyse i laboratoriet også. For å være på den sikre siden, sier hun.

12 000 tester i uken
Totalt analyserer laboratoriet i sykehuset omtrent 12 000 koronatester hver uke, som er maksimalt av kapasiteten. Dette er både prøver som tas i kommunene og i sykehuset. Ordinære analyser av koronatester tar 5,5 timer. I analysemaskinen kan 92 prøver kjøres samtidig.

I tillegg til ordinær analyse, har sykehuset i flere måneder hatt mulighet til å kjøre en hurtigtest som brukes til inneliggende pasienter. Denne testen analyseres i laboratoriet og gir svar etter to timer.
- Her har laboratoriet kun mulighet til å analysere en og en prøve, så det er begrenset hvor mange slike prøver vi kan bruke denne metoden på, sier Thorgersen.

Testen brukes i hovedsak når pasienter skal sendes videre til andre sykehus for behandling, eller til pasienter som det er vanskelig å holde isolert.
- Den nye hurtigtesten vil gjøre behovet for å kjøre hurtigtester i laboratoriet noe mindre, men som sagt, er den nye testen i hovedsak tatt i bruk for å lette arbeidet i akuttmottaket, sier hun.

Prøve fra hals og nese

Hurtigtesten i akuttmottaket tas på samme måte som en vanlig koronatest, med prøve fra hals og nese. Prøven settes i et reagensrør som settes i en liten analysemaskin som står i akuttmottaket. Resultatet kan leses av etter 20 minutter.

- Det viktigste for oss var å få testingen i gang så raskt som mulig. Foreløpig er ikke maskinen koblet til den elektroniske pasientjournalen, så vi må føre inn prøveresultatet manuelt. Men dette er noe vi håper å få på plass raskt, sier fagbioingeniøren.

Anita Kristiansen

Anita Kristiansen viser hvordan testene håndteres.