Ny meldingstjeneste mellom legekontor og sykehus

Fra 15. november kan legekontor og Sykehuset Østfold bruke elektroniske dialogmeldinger til å kommunisere med hverandre. - Dette har vært etterspurt lenge, både av fastlegene og sykehuset, sier samhandlingssjef Odd Petter Nilsen i Sykehuset Østfold.

​Han håper dialogmeldinger kan være et godt verktøy for effektiv dialog mellom klinikere i sykehuset og legekontorene.

Vestre Viken HF har gjennomført en pilot, og nå har innføringen startet i Sykehuset Østfold. I tillegg til at dialogen blir mer effektiv, vil meldingene lagres direkte i pasientjournalen. Dermed blir det ikke nødvendig å skrive innhold fra telefoner og brev inn i journalene.

Eksempler på bruk for fastleger, legekontor eller andre, kan være: å etterspørre status på henvisning eller ettersende tilleggsopplysninger, spørsmål vedrørende oppfølging av pasient etter sykehusopphold eller knyttet til epikrise eller spørsmål om legemiddelbehandling. Meldingene skal brukes til å spørre, undersøke, lage avtaler, innhente informasjon og konferere.  

- Både kvaliteten på henvisningene og oppfølging etter utskrivning forventes å bli bedre ved bruk av dialogmelding. Dette blir en ny måte å kommunisere på, og vi skal utvikle gode arbeidsrutiner i forhold til dette. Dagens meldingsordning mellom kommunene (PLO Dialog) fortsetter som før, sier prosjektleder Jon-Espen Sjøstrøm i Sykehuset Østfold.

Les mer om digital samhandling og dialogmeldinger her