Ny opptrapping av streiken fra mandag

Sykehuset Østfold har i dag 19. juni mottatt varsel om at ytterligere 14 medarbeidere tas ut i streik. Det betyr at til sammen 114 medlemmer i Delta og Fagforbundet streiker fra mandag 24. juni. Pasienter som har time i sykehuset, skal møte som normalt dersom de ikke får annen beskjed fra sykehuset.

​Den pågående streiken i sykehusene skyldes at arbeidsgiverforeningen Spekter og YS- og LO-medlemmene i sykehusene ikke ble enige om pensjonsbestemmelser i årets forhandlinger. 

Delta, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen er blant forbundene som krever opptjening av tjenestepensjon uavhengig av stillingsprosent for sine medlemmer i sykehusene.  I dagens system må sykehusansatte ha en stillingsprosent på minst 20 prosent for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen.

Etter at mekling ikke førte fram, ble medarbeidere i fem sykehus tatt ut i streik fra 29. mai. I Sykehuset Østfold ble 60 medarbeidere i 40 ulike seksjoner tatt ut. Alle disse medarbeiderne er medlemmer i Delta.

Etter at streiken ble trappet opp 11. juni, har 100 medarbeidere i Sykehuset Østfold vært ute i streik. Av disse er 25 medlemmer i Fagforbundet og 75 medlemmer i Delta.

I dag mottok sykehuset varsel om at ytterligere 14 medlemmer i Delta, tas ut i streik. Opptrapping av streiken trer i kraft fire dager etter at et varsel er gitt, det vil si fra mandag 24. juni.

Streiken i Sykehuset Østfold rammer blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, koordinering av pasientforløp, teknisk drift, renhold, portørtjeneste og høresentralen.