HELSENORGE

Ny studie av pasienter med covid-19

40 østfoldinger med covid-19 vil nå få tilbud om å være med i en studie. Pasientene vil blant annet måle oksygenmetningen hjemme, for å se om man kan fange opp eventuelt forverring slik at pasientene kan få riktig behandling tidligere.

Hans Joakim Myklebust-Hansen
Hans Joakim Myklebust-Hansen er konstituert overlege i akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold. 

​Oksygenmetning i blodet er en viktig verdi ved vurdering av lungefunksjonen.
- Under covid-19 pandemien har vi erfart at det er en andel smittede som utvikler det vi kaller for en stille hypoksi, det vil si at man får lav oksygenmetning i blodet uten at man får noen symptomer av det, sier Hans Joakim Myklebust-Hansen, konstituert overlege i akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold.

Fagfolkene er usikre på hva lav oksygenmetning uten symptomer kan medføre, men de mistenker at det kan være et forvarsel før en ytterligere forverring.

- Tanken med dette prosjektet er å fange opp denne stille hypoksien før det blir mer alvorlig, slik at pasientene kan komme til sykehus for å få rett behandling til rett tid, sier Myklebust-Hansen.

Man har også sett at de som får nedsatt oksygenmetning kan ha effekt av fysioterapiøvelser, og det skal også undersøkes i denne studien.
- Vi skal se om det kan være nyttig med fysioterapi for å forebygge redusert oksygenmetning, sier legen.

Måles med pulsoksymeter

Pasientene i studien skal måle oksygenmetningen i blodet fire ganger i døgnet. Oksygenmetningen måles ved å bruke et pulsoksymeter som er et apparat som settes enkelt på en finger.

Dersom oksygennivået faller under en viss grense skal pasientene gjøre fysioterapiøvelser som de instrueres i, for å se om det kan bedre oksygennivået. Dersom oksygennivået forblir lavt, må pasientene ringe inn til sykehuset som vil vurdere om pasientene skal legges inn.

I tillegg til å måle oksygenmetningen skal pasientene skal også angi graden av tungpust og måle pustekraften fire ganger i døgnet. De blir også spurt om å få ta blodprøver ved oppstart og etter én uke for senere analyser

Håper å utvide

- Dette blir først en prøvestudie med 40 pasienter, der vi skal se om det lar seg gjøre at pasientene selv måler oksygenkonsentrasjonen, utfører fysioterapi og kontakter sykehuset ved forverring. Dersom det fungerer, planlegger vi å utvide studien, sier Myklebust-Hansen.

Pasientene som velges ut til å delta i studien, vil bli kontaktet av sykehuset.

- Denne studien er et viktig og spennende bidrag rundt håndteringen av covid-19 i Norge, sier Volker Solyga, klinikksjef i klinikk for medisin.


SHYCOV-prosjektet

SHYCOV-prosjektet er en studie som nå skal gjennomføres i Sykehuset Østfold. SHYCOV står for Silent Hypoxia and Awake Proning in COVID-19 Patients. Pilotstudien settes i gang denne uken. 40 hjemmeboende pasienter som har testet positivt på korona, skal inkluderes. Prosjektet er et samarbeid mellom avdeling for akuttmedisin, lungemedisinsk avdeling, fysioterapiavdelingen og forskningsavdelingen.