HELSENORGE

Nye besøkstider

Fra mandag 9. november gjør Sykehuset Østfold endringer i besøkstidene i sykehuset. Det er for de fleste døgnområder satt en øvre grense på 45 minutters varighet i tidsrommet 16.00 - 20.00.

​- Årsaken til innstramningen er økt smitte i lokalsamfunnet, og vi ønsker dermed å forhindre spredning inn i sykehuset, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

Alle besøkende må gjennom en kort kontroll før de kommer inn i sykehuset.

- Er du i karantene eller har symptomer som hoste, feber eller tung pust kan du dessverre ikke komme på besøk i sykehuset, sier Hødal.

Oversikt over besøkstider i Sykehuset Østfold.

Ved kritisk sykdom kan det gjøres unntak fra besøkstidene. Ta kontakt med den aktuelle avdelingen for avtale.